Děkujeme za Váš zájem o náš newsletter.

Možnost odhlášení z newsletteru / úprava údajů

Z přijímání newsletteru se můžete odhlásit a nechat tak odstranit své osobní údaje z emailové databáze ResearchJobs.cz jak prostřednictvím emailu (na info@martinvita.eu), tak přes sms na číslo +420 604 619 669.

Analogickým způsobem lze rovněž požádat o úpravu osobních údajů uživatele.

Správce osobních údajů a zodpovědná osoba

Správcem osobních údajů je společnost F solutions, s.r.o., IČO: 28457218, se sídlem Hrdličkova 2177/2, 148 00 Praha 4, která provozuje portál ResearchJobs.cz.

Zodpovědnou osobou F solutions, s.r.o., pro účely GDPR/ochrany osobních údajů je Mgr. Martin Víta, Ph.D. (info@martinvita.eu), tel. +420 604 619 669.

Zpracovávání osobních údajů a doba jejich uchovávání

Osobní údaje (v rozsahu zmíněném níže) jsou zpracovávány na základě souhlasu, který je udělen uživatelem formou odeslání registračního formuláře, po němž následuje emailové potvrzení.

Účelem zpracovávání osobních údajů je rozesílání newsletteru zaměřeného na pracovní nabídky zejména ve výzkumu, vývoji a inovacích a na akademické půdě a na další relevantní informace týkající se oblasti HR, osobního rozvoje atp. primárně v souvislosti s výzkumem, vývojem a inovacemi a terciárním vzděláváním. Znalosti získané z těchto dat budou použity rovněž pro přípravu podkladových analýz pro rozvoj ResearchJobs.cz.

Osobní údaje jsou zpracovávány do odvolání souhlasu, které se děje prostřednictvím odhlášení z newsletteru (viz výše). Odhlášením z newsletteru dojde k zároveň k odstranění / výmazu dat z naší emailové databáze ResearchJobs.cz.

Uživatelé newsletteru mají práva garantovaná GDPR, včetně možnosti podat stížnost u dozorového oúřadu.

Zabezpečení, nástroje používané pro zpracovávání osobních údajů a nakládání s osobními údaji

Emailové adresy a další osobní údaje, které poskytují uživatelé prostřednictvím tohoto formuláře, jsou uchovávány v databázi na našich serverech a dalších počítačích – vše je řádně zabezpečeno hesly a dalšími relevantními prostředky.

S osobními údaji pracujeme především v nástroji Mailchimp, pomocí kterého provádíme rozesílání newsletteru, případně v analytických a mailových nástrojích Google. Vše je opět chráněno adekvátním způsobem.

Obsah emailů rozesílaných jako newsletter může být přizpůsoben zadaným údajům – personalizován především na základě úrovně kvalifikace, oborového zaměření, projevených preferencí a lokace.

Vztah ke třetím stranám

Uvedená data nejsou předávána třetím stranám.

Rozsah zpracovávaných dat

Zpracovávané osobní údaje obsahují:

  • email,
  • aktuální status (dosažená akademická hodnost/pracovní zařazení),
  • oborové zaměření,
  • odkazy na profily na různých službách zaměřených na akademický a výzkumný prostor, identifikátory vědce,
  • informace o statusu hledání a charakteru práce a regionálních aspektech,
  • informace o pracovních ambicích a postojích týkajících se práce,
  • informace o vybraných znalostech uchazeče,
  • informace o zájmu uchazeče o další spolupráci.