Thermo Fisher Scientific: nové mikroskopy – nové pracovní příležitosti

V brněnském technologickém centru americké firmy Thermo Fisher Scientific se budou vyrábět zcela nové elektronové mikroskopy. Společnost díky tomu v letošním roce přijme několik desítek nových zaměstnanců do nejrůznějších oddělení. Nejvíce pozic bude nabídnuto ve výrobě a v oddělení výzkumu a vývoje.

Jedním z nových mikroskopů, které se budou v moravské metropoli vyrábět, je kryo-elektronový mikroskop Thermo Scientific Tundra. Jedná se o přelomový vědecký přístoj, který umožňuje široké využití metody kryo-elektronové mikroskopie. Současně nabízí vysoký uživatelský komfort a ve srovnání s jinými elektronovými mikroskopy podobného typu je prodáván za velmi atraktivní cenu.

“Kryo-elektronová mikroskopie umožňuje vědcům detailně popsat biologické struktury a tím pomáhá v boji s nejrůznějšími nemocemi. Tato technika je využívána hlavně při studiu bílkovin, které jsou při ní prudce zmrazeny (cca -200 ⁰C). Zkoumané vzorky jsou tak ochráněny před znehodnocením svazkem elektronů a zároveň dochází k zastavení všech vnitřních procesů, což umožňuje následné zobrazení struktury bílkoviny. Kryo-elektronová mikroskopie hrála obzvlášť důležitou roli při výzkumu viru SARS-CoV-2. I díky ní máme v současné době několik vakcín,” řekl Petř Střelec, generální ředitel Thermo Fisher Brno. “Určitou nevýhodou této techniky byla její vysoká finanční náročnost. Často ji navíc mohli provádět pouze vysoce zkušení výzkumníci, jelikož je poměrně složitá. To se teď mění. Náš nový mikroskop využívá celou řadu moderních technologií založených na umělé inteligenci a strojovém učení, díky čemuž je cesta k dosažení požadovaných výsledků jednodušší,” dodal Petr Střelec.

Kryo-elektronová mikroskopie je stále častěji využívaná vědecká metoda, v roce 2015 byla vyhlášena prestižním časopisem Nature experimentální metodou roku. Za její vývoj získali Jacques Dubochet, Joachim Frank a Richard Henderson v roce 2017 Nobelovu cenu za chemii.

Druhým zmíněným přístrojem je Thermo Scientific Axia ChemiSEM. Tento rastrovací elektronový mikroskop budou zákazníci využívat hlavně pro stukturální analýzu materiálů a taktéž pro kontrolu kvality. Axia ChemiSEM v sobě kombinuje energiově disperzní spektroskopii společně s technologií ChemiSEM, díky čemuž výzkumníci získají informaci o chemickém složení vzorku v takřka reálném čase. Tyto inovace pomohou snížit průměrnou cenu na jeden zkoumaný vzorek a zákazníkům tak přinesou finanční úspory.

V brněnském technologickém centru Thermo Fisher pracuje téměř 1 200 lidí, přičemž z velké části se jedná o vysoce kvalifikované pracovníky, jako jsou softwaroví vývojáři, konstruktéři, systémoví inženýři a další. Firma byla v loňském roce oceněna jako nejlepší zaměstnavatel v Jihomoravském kraji (Sodexo Zaměstnavatel roku). Díky rozšíření portfolia a potřebě navýšit celkové výrobní kapacity společnost očekává, že nábor nových zaměstnanců bude pokračovat v průběhu celého roku 2021.

THERMO FISHER SCIENTIFIC

Thermo Fisher Scientific je světovým lídrem produktů pro vědu s obratem 25 miliard USD a více než 75 000 zaměstnanci v 50 zemích světa. Brněnské technologické centrum se v rámci skupiny analytických přístrojů, divize Materials & Structural Analysis, soustředí na vývoj a výrobu špičkových vědeckých přístrojů, které umožňují technický pokrok i objevy oceňované Nobelovou cenou. Jedná se zejména o elektronové mikroskopy, mikroCT a také spektrometry.