Místo novoročenky – aneb plány ResearchJobs.cz na rok 2022

Období konce roku bývá obdobím bilancování. I my v ResearchJobs.cz bychom mohli bilancovat a představit v podobě grafů a celkem impozantně vyhlížejících čísel naše úspěchy, jichž jsme dosáhli za uplynulý rok. Jenže radost se tak dobře kvantifikovat nedá a přitom radost je to hlavní, o co bychom se rádi podělili: radost z úspěšných inzertních kampaní, díky nimž se podařilo v různých institucích (VŠ, ústavech AV ČR, biotech firmách) rozšířit a doplnit výzkumné týmy o řadu šikovných výzkumných a akademických pracovníků, doktorandů i postdoků. Za těmito desítkami úspěšných recruitmentů se skrývá množství trpělivé a drobné práce, která možná není vidět, ale která se nedá ničím nahradit. Časem snad vznikne rubrika (po dohodě se zadavateli inzerce) v podobě galerie příběhů uchazečů a jejich kariérních cest, které se v několika krocích ubíraly přes náš web. To však není pro nás nyní hlavním úkolem – otevírají se totiž dvě klíčové oblasti, do kterých soustředíme naši energii.

Otevřená data v HR vysokých škol a veřejných výzkumných institucí

Využívání otevřených dat skýtá v oblasti HR ve VaVaI daleko větší příležitost, než se na první pohled může zdát. O konkrétních oblastech, kde mají otevřená data VŠ a výzkumných organizací (nikoliv ve smyslu open science data) potenciál, jsme psali v nedávném blogovém příspěvku na VědaVýzkum.cz.

Idea, ke které se v ResearchJobs.cz hlásíme, je jednoduchá: instituce, ať už ve smyslu fakult, ústavů AV ČR, dalších v. v. i., ale třeba i jednotlivých kateder, laboratoří a výzkumných skupin, budou – s případnou naší pomocí – poskytovat seznamy volných pozic, stáží či témat dizertací ve strojově čitelné podobě v otevřeném formátu (např. CSV, JSON, XML, …), přičemž do ResearchJobs.cz se tyto inzeráty budou pravidelně načítat a v případě zájmu se budou dále šířit na partnerské weby: od českých – jako třeba Universitas.cz, VědaVýzkum.cz, … až po evropský portál Euraxess.

Takto vypadají ve výpisech Euraxess pozice, které jsou exportovány od nás z ResearchJobs.cz

Ještě před vznikem EU položil H. Kissinger řečnickou otázku: „Komu mám zavolat, když chci mluvit s Evropou…?“. Podobně si zahraniční zájemce o PhD/postdoc/výzkumnou/akademickou pozici v ČR může klást dotaz: „Kam se mám podívat, když chci vědět, jaká je v ČR aktuální nabídka pozic?“ Před vznikem ResearchJobs.cz musela být tato odpověď vyhýbavá. Nyní se snažíme, aby na ResearchJobs.cz byla nabídka co nejucelenější. Otevřená data jsou tím správným krokem. Přepisování formulářových položek z jednoho systému do druhého je v jedenadvacátém století anachronismus. Pracovníci/pracovnice HR se mají zabývat jinými záležitostmi než zadáváním personálních inzerátů přes webová rozhraní do různých systémů.

Budeme se snažit všemožně participovat na vývoji a využívání otevřených formálních norem (které jsou zavedeny v zák. 106/1999 Sb. i v evropských normách), které v zásadě sjednocují způsob, jakým jsou data různých institucí o stejných entitách (třeba inzerátech pracovních pozic) poskytována. V současné době vzniká otevřená formální norma pro témata dizertací. Chceme ji implementovat v rámci ResearchJobs.cz a pomáhat institucím, aby podle ní publikovaly. Podobným způsobem chceme přistoupit k dalším typům inzerátů (pozice, stáže, …).

S posilující orientací na zahraničí souvisí i naše druhé téma pro rok 2022.

Analýza dat a výzkum v oblasti preferencí a postojů zahraničních výzkumníků/akademických pracovníků v ČR

Chceme přitáhnout co nejvíce šikovných a úspěšných výzkumníků a akademických pracovníků ze zahraničí do ČR. Řada výzkumných organizací čelí nedostatku vhodných kandidátů na všechny úrovně, doktorskými studenty počínaje. Je zde tedy značný prostor pro nejrůznější akce. Klíčová je ovšem jejich efektivita. Proto se naše snažení bude opírat o analýzu dat a kvantitativní i kvalitativní výzkumy o preferencích a postojích zahraničních výzkumníků/akademických pracovníků, kteří již v ČR pracují. Ctíme ideje evidence-based policy a o relevantní výsledky našich zjištění se s veřejnou správou rádi podělíme.

Krom těchto dvou hlavních oblastí nás čeká řada dílčích vylepšení, zprovoznění několika služeb zejména pro uživatele, ale pod tuto pokličku Vás necháme nahlédnout později…

Na závěr bychom chtěli poděkovat všem, kteří jste náš web navštěvovali, kteří jste našeho webu využívali pro inzerci a všemožně jste nás podporovali. Velmi si toho vážíme!

Vše dobré do nového roku přeje za ResearchJobs.cz
Martin Víta