Vlajkový projekt NTC

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání představuje další podpořený projekt, kterým je Výpočetní a experimentální design pokročilých materiálů s novými funkcionalitami. V rámci výzvy Podpora excelentních výzkumných týmů ho realizuje ústav Nové technologie – výzkumné centrum Západočeské univerzity v Plzni.

msmt_testimonial_2018_02_zcu.jpg

Výpočetní a experimentální design pokročilých materiálů s novými funkcionalitami je vlajkovým projektem vysokoškolského ústavu Nové technologie – výzkumné centrum (NTC) Západočeské univerzity v Plzni. Klíčovou a stěžejní aktivitou projektu je vybudování excelentního mezinárodního výzkumného týmu pod vedením docenta Jana Minára. Tým tvoří špičkoví odborníci z oblasti výzkumu elektronických a spektroskopických vlastností materiálů, a to jak z oblasti teoretických výpočtů, tak také z oblasti experimentálních technik. Zastoupeni jsou odborníci z Francie, Německa, Slovenska, ale také Pákistánu.

Jednou z hlavních motivací vědeckého výzkumu vůbec je snaha pochopit, proč materiály mají právě takové vlastnosti, jaké mají. „V projektu je propojen výzkum geometrické struktury látek (tedy rozložení atomů v prostoru) a elektronové struktury látek (tedy výzkum chování elektronů v pevné látce)Jedná se o oblasti, které mají význam pro materiálový výzkum, speciálně pak pro hledání nových materiálů s novými vlastnostmi. Naším užším cílem je soustředit se na materiály vhodné pro ekologickou výrobu a ekologické využití energie v různých aspektech,“ doplňuje Jan Minár. Důležitou součástí projektu je také mezinárodní spolupráce a odborné zahraniční stáže. „V zahraničí existuje řada pracovišť, která se soustředí na teoretické výpočty nebo experimentální techniky. Z první oblasti můžeme jmenovat např. pracoviště profesora Eberta na Ludwig-Maximilians-Universität v Mnichově nebo pracoviště profesora Karola Hricovini z Université de Cergy-Pontoise (Paříž). Z druhé oblasti je to například pracoviště profesora Fadleyho z Lawrence Berkeley National Laboratory v USA,“ vyjmenovává docent Minár.

Díky projektu získala Česká republika excelentní pracoviště, které ji zviditelní na mezinárodním poli a přispěje ke zvýšení prestiže NTC a Plzeňského kraje jako takového. „Můžeme dokázat, že výzkum v tomto technologicky relevantním oboru je v České republice na excelentní úrovni a zvýšit tak respekt k české vědě, který se může rozšířit i na respekt k českému průmyslu a české společnosti obecně,“ uzavírá Jan Minár.