Jak vytvořit úspěšný inzerát – část I: titulek

Titulek – resp. nadpis inzerátu – je zpravidla první kontakt uchazeče či uchazečky s danou pozici, hledá-li volné pozice prostřednictvím pracovních portálů. Prohlíží výpis inzerátů a na jeho základě se rozhoduje, zda danou pozici rozklikne či nikoliv. Je proto více než žádoucí věnovat tvorbě optimálního titulku patřičnou pozornost. Tímto dílem zahajujeme náš seriál, který by měl zájemcům napomoci vytvořit úspěšný inzerát.

Ono rozhodnutí o rozkliknutí vychází v podstatě ze dvou informací: titulku a instituce inzerenta. Zatímco instituce je fixně daná, vhodně zvolený titulek může zvýšit pravděpodobnost, že « správný » kandidát se podívá na detail pozice a pak… (…už záleží na spoustě dalších okolností :-))

Jak by tedy mohl/měl vypadat optimální titulek pracovního inzerátu ve světě akademických a výzkumných pozic vypadat? Přinejmenším by měl splňovat následující dvě podmínky.

 • Měl by být DOSTATEČNĚ INFORMATIVNÍ, tj. měl by poskytovat potenciálnímu uchazeči/potenciální uchazečce stručnou, ale především dostatečnou informaci pro rozhodnutí, zda je pro něj/ni relevantní detail pozice rozkliknout či nikoliv. V tomto kontextu jde zejména o úroveň pozice a oborové, potažmo tématické zaměření výzkumu či výuky.
 • Měl by být obsahovat POUZE RELEVANTNÍ INFORMACE. Neměl by tedy obsahovat informace, které uchazeč/uchazečka s největší pravděpodobností nezná, nebo jsou z hlediska dalšího rozhodování o rozkliknutí nadbytečné. Problém nerelevantních informací je i v tom, že « zabírají místo » informacím relevantním, které by se v titulku vyskytnout « mohly, ale z prostorových důvodů tam nejsou. »

Příklady DOBRÉ praxe:

 • Postdoc – analýza dat z NGS
 • Docent/ka v oboru historie se zaměřením na hospodářské a sociální dějiny 19. stol.
 • Asistent nebo odborný asistent pro výuku základních kurzů biochemie
 • Technický pracovník s VŠ v oblasti aerosolové instrumentace

U všech těchto pozic potenciální uchazeč/ka ví, zda jsou nebo nejsou pro něj/ni alespoň rámcově relevantní – přinejmenším z hlediska úrovně a zaměření. Zkratky (např. NGS) nevadí, jsou-li v daném oboru obecně známé – naopak tím snadno odlišují nevhodné kandidáty od vhodných.

…a příklady ŠPATNÉ praxe:

Titulky nedostatečně informativní:

 • Akademický pracovník/akademická pracovnice v oboru demografie: není zřejmé, jestli půjde o lektora, (odborného) asistenta, docenta nebo profesora. Čerstvý absolvent doktorského studia tak může rozkliknout (naprosto zbytečně) inzerát na pozici docenta
 • Výzkumník: požadované vzdělání není zřejmé, ale ani obor. Uváděný název instituce to většinou nezachrání.
 • Postdoc: zde sice máme předpoklad o úrovni vzdělání, ale obor (či v tomto případě ještě spíše zaměření) není vůbec patrné.

Titulky obsahující nerelevantní informace:

 • Akademický pracovník (AP1-AP4) pro Katedru kvantitativních metod: jakou informaci nese obsah závorky? Nejspíše se bude jednat o platové a funkční zařazení, ale uchazečům/uchazečkám mimo instituci to nepřinese relevantní fakta.
 • Výzkumný pracovník v oboru biologie pro projekt OP/1298/02.04.08: kód projektu typicky nikomu nic neřekne, název (projektu) by naopak vhodnou informaci nést mohl.
 • Associate Professor at University of _____ (doplňte regionální univerzitu): krom toho, že název instituce v titulku duplikuje informaci, která je výpisu pozic zpravidla už je, typicky ovšem nepřinese (kromě prestižních univerzit) uchazeči/uchazečce informaci, která by lákala bezprostředně k rozkliknutí

Několik komentářů na závěr:

Akademická a výzkumná sféra je poměrně konzervativní (a není to špatně). Není třeba proto experimentovat s titulky typu: « Kreativní mág », nebo « Pojďte s nám utvářet budoucnost! », které se možná uplatní při inzerci místa v marketingové agentuře, ale v prostředí VŠ či ústavů AV ČR raději ne – sice by možná upoutaly pozornost, ale následovalo by spíše pozvednuté obočí než projevení skutečného zájmu (výjimky existovat mohou, ale…). Když už něco podobného chcete použít, zkombinujte to citlivě se « standardním titulkem ». Za určitých podmínek tak můžete vylepšit návštěvnost detailu pozice vhodnými kandidáty a odlišit se od konkurenčních institucí. Využívejte, ale opatrně!

Úzká specifikace oboru či zaměření v názvu může působit jako magnet: patřičná klíčová slůvka probudí u experta v dané problematice zvědavost: « kohopak tam u kolegy ve skupině ____ hledají…? Tak ten grant dostali? » Takovýto čtenář pak (i když třeba o pozici sám nemá zájem) může informaci o pozici předat dále relevantním kolegům.

Titulek inzerátu volné pozice nemusí být název pozice podle směrnic dané instituce. Překopírovat do formulářového pole titulek inzerátu název pozice je sice často nejjednodušší, ale můžeme se tak ochudit o možnost na potenciální kandidáty/kandidáty zapůsobit lépe.

Každopádně pamatujme, že i sebelépe vymyšlený titulek sám o sobě vhodné kandidáty/kandidátky nezajistí, nicméně je dobré využít všech možností, které nám titulky skýtají.