S Petrou Řezáčovou o doktorandském programu ŠKODA AUTO

S doktorandským programem ŠKODA AUTO jsme se na stránkách ResearchJobs.cz již setkali, a to v nedávném článku doktoranda Ing. Aleše Vysockého. Nyní budeme v tomto tématu pokračovat rozhovorem s Ing. Petrou Řezáčovou, která má ve ŠKODA AUTO celý doktorandský program na starosti.

Q1: Mohla byste, prosím, v několika větách představit doktorandský program ŠKODA AUTO jak potenciálním uchazečům, tak lidem z akademické sféry, zejména potenciálním školitelům těchto uchazečů?

A1: Doktorandský program vznikl v roce 2013 z potřeby získat kvalitní mladé talenty, kteří mají neotřelý pohled na techniku, a zároveň jsou do určité miry již experty na danou problematiku. Takových lidí je málo. Obrovskou devízou našich doktorandů je to, že mají možnost skloubit akademický (tedy spíše teoretický) svět s tím praktickým – máme zde nejmodernější zkušebny, testovací laboratoře, nové emisní centrum, datové sklady, a mnoho dalších. Každý z nich si tak může vyzkoušet ty nejnovější technologie, které hýbou automobilovým průmyslem, a taky se podílet na jejich vývoji. Snažíme se je ale rozvíjet i mimo jeho obor, protože v dnešním světě je důležitější než kdy jindy umět se prodat, odprezentovat výsledky svého výzkumu poutavou formou a také umět vystoupit na konferenci i v jiném jazyce, než je náš mateřský. Naši doktorandi tedy navštěvují kurzy angličtiny, němčiny, projektového managementu, komunikačních dovedností, storytellingu aj. Pořádáme pravidelná setkání doktorandů, abychom všichni věděli, na čem kdo pracuje, a to i v rámci koncernu Volkswagen. Věřím, že tato forma spolupráce je trojstranně výhodná – pro doktoranda, jeho školitele, i pro nás jako firmu. Doktorand má u nás flexibilní system docházky, tudíž zvládá i své studijní povinnosti, a přináší tak do akademických vod praktickou zkušenost, kterou nabyl prací u nás. Naprosto vždy respektujeme požadavky univerzit a doktorandům necháváme volnou ruku při výběru dizertačního tématu. Pokud však není doktorand úplně rozhodnutý, může si vybrat z nabízených okruhů na našich stránkách www.skoda-kariera.cz.

Q2: A můžete jej představit ještě po kvantitativní stránce…?

A2: Programem prošly za těch 5 let již více než tři desítky doktorandů. Někteří z nich nám zůstali věrní a ve firmě nadále velmi úspěšně působí, často i na manažerských postech. Někteří se rozhodli pro akademickou dráhu, což je samozřejmě také v pořádku, my jim dáváme možnost a čas se rozhlédnout a rozmyslet, co v životě chtějí dělat. Zhruba 85 % doktorandů ve ŠKODA AUTO jsou technici, nejčastěji z ČVUT, VUT, TUL, VŠB a VŠCHT, ale máme zde i několik ekonomicky a humanitně zaměřených studentů. Pracují ve všech oblastech firmy a jejich záběr je opravdu široký, od vývoje převodovek, přes kovový 3D tisk, měření emisí, elektromobilitu, řízení kvality, až po zavádění diverzity a nových metod ve vzdělávání zaměstnanců. Nemáme žádné předem definované požadavky, z jaké školy musí doktorand přijít, a v jaké oblasti výzkumu musí působit.

Q3: Co je podle Vás největší překážkou vstupu do Vašeho doktorandského programu?

A3: Rádi bychom měli program více mezinárodní a nabírali doktorandy z celého světa, ale vzhledem k charakteru programu a jeho podmínkám je zatím určen spíše pro studenty českých (a slovenských) vysokých škol. Nemyslím si ale, že být cizincem je nutně překážkou vstupu do PhD programu. Jeden z našich doktorandů, Márcio, pochází sice z Brazílie, ale studuje na Technické univerzitě v Liberci a podílí se na zlepšování interních procesů ve ŠKODA Motorsport. Ke každému přistupujeme individuálně a snažíme se jej do programu zařadit, pokud má vhodný profil a zájem na sobě pracovat, nezáleží tedy na věku či národnosti.

Q4: Do doktorského programu ŠKODA AUTO vstupují studenti z různých českých VŠ. Vnímáte nějak rozdíly v kvalitě jednotlivých pracovišť?

A4: Nevnímám. Myslím si, že technické školství je v ČR na vysoké úrovni a jelikož naši kandidáti prochází assessment centrem, vybíráme si opravdu kvalitní studenty, kteří mají o vědu a výzkum upřímný zájem, bez ohledu na to, z jaké školy pochází.

Podívejte se na aktuální témata dizertací ve ŠKODA AUTO…

Q5: Je tento program smysluplný i pro uchazeče, kteří primárně nemíří do oblasti automotive? A pro ty, kteří uvažují o akademické spíše než firemní kariéře?

A5: Jistý zájem o automotive a produkty ŠKODA je určitě potřeba a je to jedna ze složek motivace, kterou u kandidátů zjišťujeme. Na druhou stranu je záběr firmy tak široký, že si tam skoro každý najde to své. Pro ty, kteří váhají mezi akademickou a profesní cestou, je tento program naopak ideální. Zjednodušeně naši doktorandi tráví 50% svého času na škole a 50% u nás, takže mají dost prostoru na to prozkoumat obě sféry a rozhodnout se, co je láká více.

Q6: Kde vidíte tento program za tři, pět, deset let?

A6: Chtěla bych, abychom pokračovali v nastolené trajektorii prestižního talentového programu pro mladé nadějné tváře výzkumu. Nechci, aby kvalita ustoupila kvantitě. Je možné, že změníme či zpřísníme podmínky účasti v programu, aktuálně také pracujeme na nové koncepci vzdělávání našich doktorandů, otvíráme diskuzi o možnostech mobilní práce a benefitech, které jsou pro nastupující generaci lákavé. Je také potřeba získat více ambasadorů na univerzitách, tedy profesorů, kteří budou náš program podporovat a propagovat. Čeká nás toho hodně!

Q7: Co považujete za největší úspěch tohoto programu?

A7: Největším úspěchem a nejlepší vizitkou jsou sami doktorandi. Každý z nich má velmi unikátní příběh, všichni bez výjimky jsou brilantní, inteligentní, zvídaví a velmi tvrdě na sobě pracují. Se stoickým klidem zvládají všechny povinnosti, kterých rozhodně není málo, své rodiny (někteří z nich pochází až z Ostravy, kam několikrát týdně dojíždí z Mladé Boleslavi), přátele, a k tomu mi pomáhají s chodem programu, přípravou akcí aj. Mnoho z nich se navíc podílí na něčem, co už třeba za pár let budeme všichni běžně v autech používat.

Děkujeme za rozhovor.
Za ResearchJobs.cz se ptal Martin Víta