Univerzitní HR LinkedIn nezajímá?

Síť LinkedIn má většina znalých uživatelů spojených s “profesionálním” či spíše profesním prostředím. Pro řadu personalistů je tato sociální síť první volbou – ať už pro vyhledávání vhodných kandidátů či pro HR marketing.

Podle reportu, který zveřejnil na svém LinkedIn profilu před nedávnem Martin Spano, patří mezi instituce s nejvíce sledujícími na LinkedIn typicky univerzity. Konkrétně, mezi top deseti institucemi z ČR a SR podle počtu sledujících jsou v žebříčku dokonce čtyři české univerzity, jmenovitě UK, VŠE, MU a ČVUT. Celý žebříček si můžete pro zajímavost prohlédnout zde.

S vědomím těchto dvou skutečností se jeví LinkedIn profily univerzit jako ideální médium pro propagaci pracovních příležitostí – akademické a výzkumné pozice nevyjímaje. Prohlédneme-li si však LinkedIn profily jednotlivých českých a slovenských univerzit (či ústavů Akademie věd), pak informací o volných místech zde vidíme pomálu – jak k poměru objemu ostatního obsahu, tak i v poměru k reálně nabízených pozic dané instituce. Na LinkedIn profilech VŠ najdeme nejvýše jednotky pozic, přičemž větší VŠ typicky nabízí v daném okamžiku reálně pozic desítky. Ani další obsah, který by přímo souvisel s tématem HR či HR marketingem těchto institucí netvoří významnější podíl (jistě by stálo za to udělat v této oblasti příslušný výzkum, vygenerovat reporty, podniknout pár řízených rozhovorů, nicméně základní představu si může každý udělat při procházení LinkedIn profilů sám…).

Je to škoda, neboť využití tohoto kanálu se přímo nabízí a – přinejmenším v případě organického obsahu – “to nic nestojí”. Připravit jednoduchý post (nemusí to být ani pracovní nabídka ve smyslu LinkedIn) je reálně záležitostí maximálně minut – i to však může přinést nezanedbatelný efekt, resp. oslovit netriviální skupinu lidí, z nichž přinejmenším část patří do cílové skupiny inzerátu. Správci LinkedIn profilů univerzit a ústavů AV ČR by se jistě tomuto typu obsahu nebránili, přinejmenším pokud by podobných postů nepřicházelo příliš velké množství.

Není zapotřebí dělat velké průzkumy, abychom zjistili, kde je zakopaný pes. Komunikace HR oddělení s kolegy/kolegyněmi, kteří spravují sociální sítě, prakticky neexistuje. Především však typicky nebývá definován proces, “co dělat v momentě, kdy je vypsána nová pozice” (…zveřejnit na sociálních sítích, vyzvat relevantní kolegy z příslušného pracoviště, aby nabídku sdíleli, …). Celou věc ještě v případě vysokoškolského prostředí často komplikuje fakt, že správa univerzitního LinkedIn profilu je řešena “rektorátně”, kdežto náborový proces je v gesci jednotlivých fakult. Přitom by stačilo málo – (přiměřeně) komunikovat a (dobře) nastavit procesy a netriviální efekt by se dostavil.

Najde se univerzita či ústav AV ČR, který zvedne hozenou rukavici a bude systematicky vyvěšovat na LinkedIn oznámení o výběrových řízeních?

Martin Víta
zakladatel ResearchJobs.cz