Doktorské studium s praxí – aneb můj život se ŠKODA AUTO

Během studia na vysoké škole mě lákala myšlenka zahraničního studia. Odjel jsem ale až v posledním ročníku s tím, že na univerzitě ve Finsku strávím rok, páťák si zopakuji, v klidu dopíšu diplomku a nastoupím do zaměstnání. Jenže všechno nakonec dopadlo úplně jinak.

Po studiích ve Finsku, které byly pro mě nezapomenutelným zážitkem, jsem měl školu docela na háku. Abych se příliš nenudil, tak jsem si záměrně vybral docela obtížnou diplomku. Naše Katedra částí a mechanismů strojů dlouhodobě spolupracuje nejen s vývojovým oddělením převodovek ve Škoda Auto. Díky tomu máme možnost dostat se k zajímavým, avšak obtížným tématům přímo z praxe. Má diplomka na téma Měření otisků ozubených kol mě velice nadchla a na tématu mě bavilo usilovně pracovat. Svou práci jsem konzultoval přímo ve Škoda Auto, kde dosažené výsledky mnohé zaujaly. Už tehdy mě můj vedoucí lanařil k doktorskému studiu. Zásadní zlom však nastal na veletrhu pracovních příležitostí Kariéra PLUS, který probíhá každoročně na naší univerzitě začátkem března. Na stánku od Škodovky jsem potkal mého kamaráda Aleše Vysockého, který nadšeně vyprávěl nejen o svém doktorském studiu, ale i praxi ve Škodovce. Nadchl mě natolik, že jsem si podal přihlášky.

Přijetí do doktorského studia na univerzitě proběhlo bez problémů. Úspěšné bylo i přijetí do Doktorandského programu ve Škoda Auto, kde jsem musel absolvovat Assessment centre, což je náročnější forma pohovoru, nicméně je to zážitek a dobrá zkušenost. Pedagogové na katedře mi vyšli vstříc, líbila se jim myšlenka dizertační práce propojené s praxí ve Škodovce, a tak jsme se všichni bez problémů shodli i na jejím tématu.

Momentálně na univerzitě studuji již třetí ročník. Kromě vykonávání svých zkoušek rovněž aktivně vedu cvičení z předmětů Základy strojnictví a Částí a mechanismy strojů I. Vést samotné cvičení byla z počátku docela výzva. Především byla potřeba nastudovat potřebné materiály, abych byl schopen srozumitelně vysvětlit probíranou látku, přece jen jsem byl jen o pár let starší než studenti v lavicích a jakékoli zaváhání vytváří jistou nedůvěru. Vést výuku mi přináší ohromnou dávku nových zkušeností, zejména z hlediska prezentování a boji s nervozitou. Co se týče mé dizertační práce, tak cílem je geometrická optimalizace tvaru zubů ozubených kol pro dosažení co nejnižší hlučnosti během jejích otáčení při provozu. Díky tomu jsem v rámci svých časových možností na univerzitě zapojen do různých výzkumných projektů týkajících se převážně problematiky ozubení.

Jak jsem se zmínil už výše, kromě studia na univerzitě působím současně i na vývoji převodovek ve Škoda Auto v rámci Doktorandského programu, který automobilka nabízí. Do Mladé Boleslavi dojíždím skoro každý týden na pár dnů. Z počátku jsem si trochu zvykal na dojíždění, přece jen Ostrava není úplně nejblíž. Nicméně během cesty vlakem se dá udělat spousta práce do školy, stačí si to jen vhodně rozvrhnout. Působení na vývojovém oddělení převodovek mi přináší opět ohromnou dávku zkušeností. Jednak mám příležitost poznat chod tak obrovské firmy, která navíc patří mezi koncernové značky firmy Volkswagen, dále mám přístup k nejmodernějším technologiím sloužícím k výrobě a testování ozubených kol v převodovkách, což mi značně pomáhá k vytváření podkladů pro mou dizertační práci. Jsem rovněž zapojen do vývojových činností ozubení, takže se účastním nejrůznějších jednání. V rámci doktorandského programu mám možnost účastnit se na nejrůznějších školeních, ať už od komunikačních, které mi pomáhají k výuce na univerzitě a jednání ve firmě, až po produktové, na kterých máme možnost se seznámit s technikou používané v automobilech. Co se mi však líbí ze všeho nejvíc, tak je účast na koncernových setkáních doktorandů – díky nim mám možnost navázat kontakt se zahraničními studenty, kteří se věnují podobné problematice. Loni jsem například navázal kontakt s kolegou z Porsche, který mi dále otvírá oči a pomáhá mi rozšířit si své znalosti v oblasti ozubení.

Doktorské studium je spjaté i s publikováním odborných článků, jsem ale vázán mlčenlivostí, a tak je to někdy složitější. V současné době mě velmi zaměstnává moje dizertační práce, už mám ale za sebou státní závěrečnou zkoušku. Některé mé dosavadní poznatky a metodiky už ve Škodovce používají, zejména v oblasti vytváření reálných kontaktů při záběru ozubených kol.

Text: Ing. Jan Pavlík