PROBĚHLO – Kulatý stůl managerů – Průmysl 4.0 (30. 11. 2016)

Dne 30. 11. 2016 se v sídle Technologické agentury ČR uskuteční kulatý stůl zaměřený na principy Průmyslu 4.0, který pořádá Sdělovací technika, Technologická platforma internetu věcí a Česká podnikatelská rada pro udržitelný rozvoj. Předmětem diskuse bude další vývoj Národní iniciativy Průmysl 4.0, připravenost podniků na implementaci principů Průmyslu 4.0 nebo chytré továrny v ČR. O tomto a mnohem dalším budou hovořit přední manažeři zainteresovaní na implementaci koncepce Průmysl 4.0 v českém prostředí.

Účastníci:

prof. Ing. Vladimír Mařík, DrSC.
Ing. Jiří Holoubek, Elektrotechnická asociace České republiky
Ing. Petr Očko, Technologická agentura ČR
Tomáš Halva, Beckhoff Česká republika s.r.o.
Wolfgang Weissler, Siemens, s.r.o.
Ing. Jiří Polák, Cacio

Účast je podmíněna předchozí registrací na webových stránkách www.stech.cz.

Vstup je zdarma.