PROBĚHLO – 20. 4. 2017 – Vzdělání jako základ udržitelné zaměstnanosti

Institut pro politiku a společnost si Vás dovoluje pozvat na seminář pracovní skupiny pro výzkum, vývoj a inovace. Seminář se koná pod záštitou Ing. Ivana Pilného, předsedy hospodářského výboru PSP ČR.

O tom, že kvalita výzkumu a vývoje záleží zejména na schopnosti těch, kteří se výzkumem zabývají, se mluví neustále. Diskutuje se nedostatek kvalifikovaných lidí, nízká kvalita absolventů vysokoškolského vzdělávání, nedostatečná orientace mladých lidí na obory, které jsou pro chod ekonomiky nezbytné. Profesní orientace a získávání odpovídajících znalostí však nezáleží jen na vysokých školách – začíná už na školách základních. A záleží na kvalitě učitelů.

Seminář je určen k diskusi o požadavcích na vzdělávání v době, kdy se mění technické i technologické prostředky. S novými technickými možnostmi se mění celá společnost.

PROGRAM SEMINÁŘE

Vzdělání v době digitalizace

Ing. Ivan Pilný, poslanec (ANO), předseda HV PSP ČR

Změny ve vzdělávání potřebné pro udržitelnou zaměstnanost

dr. Simona Weidnerová, konzultantka, bývalá výkonná ředitelka ISEA

Společenská relevance lékařského vzdělávání

prof. Cyril Höschl, psychiatr, popularizátor vědy a vysokoškolský pedagog

Koho a jak vzdělávat na vysokých školách?

prof. Tomáš Opatrný, profesor na Katedře optiky Přírodovědecké fakulty UP Olomouc a místopředseda Rady vysokých škol

Jak kvalitní a náročné je VŠ vzdělávání v oblasti společenských a humanitních věd

doc. Karel Oliva, jazykovědec, bývalý ředitel Ústavu pro jazyk český AV ČR, v.v.i.

Seminář se uskuteční 20. dubna 2017 od 15:00 hodin v Poslanecké sněmovně PČR (místnost č. 306; Sněmovní 1, Praha). Seminář moderuje Rut Bízková, konzultantka a bývalá předsedkyně Technologické agentury ČR.

Kapacita místnosti je omezená počtem 40 míst.

Registrace je k dispozici na adrese: http://www.politikaspolecnost.cz/aktualne/vzdelani-jako-zaklad-udrzitelne-zamestnanosti/