PROBĚHLO – 20.12.2016 – I Ježíšek má konto na ResearcherID aneb předvánoční hrátky s databázemi

I Ježíšek má konto na ResearcherID aneb předvánoční hrátky s databázemi

Termín od: 20. 12. 2016, 13.15 hod.
Termín do: 20. 12. 2016, 16.00 hod.
Popis kurzu: Cílem akce je seznámení odborné veřejnosti s možnostmi práce s daty v publikačních databázích Web of Science a Scopus. V rámci praktického semináře budou účastníci seznámeni se základními operacemi a možnostmi získávání údajů z publikačních databází (citační analýza článků konkrétního vědce, srovnání úrovně kvality časopisů mezi sebou, kategorizace článků Jimp, Jsc, Jrec, apod.).

Pro zjednodušení a zpřehlednění evidence vlastních publikačních aktivit budou představeny praktické zkušenosti v oblasti využívání ResearcherID a ORCID. Jako vánoční dárek Vám pomůžeme vytvořit Váš unikátní účet pro správu publikací.

Místo realizace: Ostrava, Lékařská fakulta OU, Syllabova 19, místnost ZZ 223
Lektor: Pavel Drozd je prorektorem pro vědu a tvůrčí činnost Ostravské univerzity. Je klíčovým pracovníkem ve vedení Ostravské univerzity, je nositelem strategie instituce a odpovídá za celkovou koordinaci všech činností spojených s VaV na univerzitní úrovni. Disponuje rozsáhlými zkušenostmi z přípravy a realizace vědeckovýzkumných projektů a v oblasti publikování vědeckých výstupů v prestižních zahraničních časopisech.Lukáš Straňák je pracovníkem Referátu vědy a tvůrčí činnosti Ostravské univerzity. Zabývá se především podporou přípravy a realizace vědeckovýzkumných projektů. Má zkušenosti nejen s realizací projektů národních poskytovatelů ale také mezinárodních (6.RP, 7.RP, Horizont 2020, Grundtvig, Leonardo, Comenius, KONTAKTII, MEB, aj.).

Petr Svoboda je vedoucím Oddělení pro podporu projektů Ostravské univerzity. Zabývá se především podporou přípravy a realizace rozvojových projektů. V rámci RKO participuje na aktivitách zabývajících se informační podporou a popularizací v oblasti mezinárodní spolupráce při řešení vědeckovýzkumných projektů.

Email pro zaslání přihlášky: rko@osu.cz
Datum pro zaslání přihlášky: 19. 12. 2016
Dokumenty: POZVÁNKA NA SEMINÁŘ s programem