Volné pozice

Software Developer

St. Anne’s University Hospital Brno - The International Clinical Research Center (ICRC) (Jihomoravský kraj)

Částečný úvazek

Institution Profile The International Clinical Research Center (ICRC) of St. Anne’s University Hospital in Brno, Czech Republic is a new-generation research center focusing on the pathogenesis of diseases including finding new methods, technologies and medicaments for effective prevention, early diagnostics and individualized treatment.  As a top Central European research center with more than 300 researchers, new…

Odborný technický pracovník, úvazek 0,5 FTE (50 %)

Farmaceutická fakulta UK v Hradci Králové (Královéhradecký kraj)

Částečný úvazek

Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, zastoupená děkanem fakulty, vypisuje výběrové řízení, dle Zákona o vysokých školách, pro projekt Vytvoření expertního týmu pro pokročilý výzkum v separačních vědách, reg. č. projektu CZ.02.1.01/0.0/0.0/15_003/0000465, v rámci OP VVV, PO 1: Posilování kapacit pro kvalitní výzkum, SC 1: Zvýšení mezinárodní kvality výzkumu a jeho výsledků, na obsazení…

Rektor Vysoké školy chemicko-technologické v Praze vypisuje výběrové řízení na obsazení následujících pozic na Ústavu ekonomiky a managementu: Odborný/ná asistent/ka nebo asistent/ka (lektor/ka) pro výuku předmětů: Management a marketing veřejných i soukromých subjektů, Procesní řízení, Interkulturní komunikace, Finance a ekonomická statistika – 837 Požadavky: Ukončené VŠ vzdělání v ekonomickém/humanitním/technickém oboru, vysokoškolská pedagogická praxe a publikační…

Ředitel Středoevropského technologického institutu (CEITEC MU) vyhlašuje výběrové řízení na 2 pozice ODBORNÝ PRACOVNÍK – STÁŽ VE SKUPINĚ TRANSKRIPČNĚ-TRANSLAČNÍHO SPŘAŽENÍ (výzkumná skupina Gabriela Dema)   Popis výzkumné skupiny: Skupina využívá metody molekulární biologie, expresi proteinů v E. coli a kvasinkových buňkách, tkáňové kultury, rentgenovou krystalografii a kryo-elektronovou mikroskopii ke studiu bakteriálních a eukaryotických RNA polymeráz, ribozomů a…

Asistent bez vědecké hodnosti pro oblast Optické diagnostiky

Fakulta elektrotechniky a informatiky VŠB-TUO - Katedra fyziky (Moravskoslezský kraj)

Částečný úvazek

Děkan FEI vypisuje výběrové řízení (Fakulty elektrotechniky a informatiky VŠB – TU Ostrava) k obsazení následujících míst akademických pracovníků na Katedře fyziky jedno místo na pozici asistent bez vědecké hodnosti pro oblast Optické diagnostiky, předpokládaný nástup od 1. 9. 2020, úvazek 0,3 Požadavky VŠ vzdělání v oblasti aplikované fyziky nebo příbuzném oboru, profesní přehled v…

Ústav makromolekulární chemie AV ČR, v.v.i., Heyrovského nám. 2, 162 06 Praha 6 vyhlašuje v souladu se zákonem č. 283/1992 Sb. o Akademii věd České republiky, ve znění zákona č. 420/2005 Sb. a Stanov AV ČR výběrové řízení na pozici výzkumného a vývojového pracovníka do Oddělení biologických modelů. Pracovní náplň : výzkumná práce zaměřená na…

Odborný asistent nebo lektor pro Katedru politologie

Filozofická fakulta UHK - Katedra politologie (Královéhradecký kraj)

Plný úvazek

Děkan Filozofické fakulty Univerzity Hradec Králové vypisuje výběrové řízení na obsazení místa akademického pracovníka na pozici odborný asistent/lektor pro Katedru politologie FF UHK. Kvalifikační požadavky: Titul Ph.D., případně ukončení Ph.D. studia do konce akademického roku 2020/2021. Publikační a výzkumná činnost v oboru politologie nebo příbuzném. Zaměření na mezinárodní vztahy a Evropskou unii výhodou. Znalost anglického jazyka…

Docent/odborný asistent se zaměřením na africká studia

Filozofická fakulta UHK - Katedra politologie (Královéhradecký kraj)

Plný úvazek

Děkan Filozofické fakulty Univerzity Hradec Králové vypisuje výběrové řízení na obsazení místa akademického pracovníka na pozici docent/odborný asistent se zaměřením na africká studia pro Katedru politologie FF UHK. Kvalifikační požadavky: Ukončená habilitace, nebo zahájení habilitačního řízení do konce roku 2021 v oboru politologie nebo příbuzném. Minimálně Ph.D. v oboru politologie nebo příbuzném. Publikační a výzkumná činnost v oboru…

Odborný asistent nebo lektor se zaměřením na pomocné vědy historické – období středověku

UHK - Katedra pomocných věd historických a archivnictví (Královéhradecký kraj)

Plný úvazek

Děkan Filozofické fakulty Univerzity Hradec Králové vypisuje výběrové řízení na obsazení místa akademického pracovníka na pozici odborný asistent/lektor se zaměřením na pomocné vědy historické – období středověku pro Katedru pomocných věd historických a archivnictví FF UHK. Kvalifikační požadavky: Ukončené Ph.D. vzdělání v oboru historických věd (nejlépe PVH) či v příbuzném oboru, popř. vyhlídka na jeho brzké ukončení…

Ředitel Středoevropského technologického institutu (CEITEC VUT) vypisuje výběrové řízení na pozici: Koordinátor akcí a „Welcome Buddy“  (Event Coordinator and Welcome Buddy)   Láká Vás práce v mezinárodním, dynamickém a moderním vědeckém institutu?  Rádi pracujete s lidmi a pro lidi? Je pro Vás největším benefitem dobrý kolektiv a smysluplná náplň práce? Zajímá Vás náplň práce s…

Post-Doc or Pre-Doc (Automatic Speech Recognition / Spoken Language Translation / Machine Translation / Automatic Minuting)

Matematicko-fyzikální fakulta UK - Ústav formální a aplikované lingvistiky (Hlavní město Praha)

Plný úvazek

The Institute of Formal and Applied Linguistics (ÚFAL) seeks fellows for ~1 year post-doc or “pre-doc” internships, i.e. shortly after your PhD or within your PhD studies: Prague is one of the most beautiful cities in Europe with the whole city covered by fast, convenient public transportation. In addition, Prague ranks as the 10th safest…

Early Stage Researcher (PhD Student) position The RECETOX Centre of Masaryk University (www.recetox.muni.cz) in Brno, the Czech Republic, is focused on the research and education in cross-cutting area of Environment and Health. RECETOX operates a state-of-the-art research infrastructures (including environmental monitoring networks, population cohorts, accredited laboratories, databases and information portals) openly accessible the international research…

The Bioanalytical Toxicology group of RECETOX and the Marie Skłodowska -Curie Innovative Training Network (MSCA-ITN) project “Best chemical risk assessment professionals for maximum Ecosystem Services benefit (PRORISK)” offer an Early Stage Researcher (PhD Student) position “ESR8 – Linking retinoid and thyroid hormone signaling disruption with adverse effects on early development”. The RECETOX Centre of Masaryk…

Bio/informatician in solid tumors research

CEITEC MU (Jihomoravský kraj)

Plný úvazek

We are looking for a talented bio/informatician to join our research team in the group of Prof. Ondřej Slabý at CEITEC MU, Brno, CZ (https://www.ceitec.eu; http://slabylab.ceitec.cz/). We’re interested in the analysis of molecular changes in various solid malignancies using different Next-generation sequencing methods (Whole Exome/Genome Sequencing, RNA sequencing, methylome sequencing etc.). The focus of the…

Manažer/ka laboratoře / Laborant/ka

CEITEC MU (Jihomoravský kraj)

Plný úvazek

Ředitel Středoevropského technologického institutu (CEITEC MU) vyhlašuje výběrové řízení na pozici MANAŽER/KA LABORATOŘE / LABORANT/KA Základní informace: Pozice laborant/ka (manažer/ka laboratoře) se otvírá na CEITEC MU ve výzkumných skupinách Hélène Robert Boisivon, PhD, a Tomasz Nodzyński, PhD. https://www.ceitec.cz/interakce-hormonalnich-drah-ve-vyvoji-rostlin-helene-robert-boisivon/rg47 https://www.ceitec.cz/vyvojova-a-bunecna-biologie-rostlin-tomasz-nodzynski/rg50   Středoevropský technologický institut – Masarykova univerzita (CEITEC MU) je samostatným vysokoškolským ústavem, který vznikl na…

Odborný asistent/odborná asistentka Katedry tělesné výchovy a sportu

Fakulta strojní ZČU - Katedra tělesné výchovy a sportu (Plzeňský kraj)

Plný úvazek

Děkan Fakulty strojní vyhlašuje výběrové řízení na obsazení místa akademického pracovníka (odborný asistent, odborná asistentka) Katedry tělesné výchovy a sportu Náplň práce: Výuka předmětů TV a vedení sportovních kurzů pro studenty ZČU Vedení jednotlivců i družstev reprezentačních výběrů studentů ZČU na mistrovských i nemistrovských akademických soutěžích Organizační činnost při sportovních a společenských akcích pořádaných KTS…

Postdoctoral fellowship in Laboratory of Reproductive Biology

Biotechnologický ústav AV ČR - BIOCEV (Středočeský kraj)

Plný úvazek

Monitoring of fertility parameters of sperm and testicular tissue in patients with testicular cancer with respect to their therapy and development of evidence-based methodology for Centres of Assisted Reproduction Project outline: This project aims to address Testicular germ cell tumours (TGCT)-related sperm and testis germ cell pathologies from both the clinical and experimental angle. Its…

Proteomics Facility LC‐MS Operator

Fyziologický ústav AV ČR (Hlavní město Praha)

Plný úvazek

IMG & IPHYS Proteomics Facility AS CR – Biomedical Research Campus in Prague – Krč The newly established Proteomics Facility on the Biomedical Research Campus in Prague, Czech Republic, is seeking an MSc or PhD level scientist with expertise in LC-MS for a position: Proteomics Facility LC-MS Operator Position Requirements: MSc or PhD in biochemistry /…

Odborný asistent v oboru nejnovějších dějin

Filozofická fakulta OU - Katedra historie (Moravskoslezský kraj)

Plný úvazek

Děkan Filozofické fakulty Ostravské univerzity vypisuje výběrové řízení čj. OU-23541/25-2020 na obsazení následujícího systemizovaného pracovního místa: 1 místo akademického pracovníka – odborného asistenta v oboru nejnovějších dějin na 100% pracovní úvazek na katedře historie Požadavky: magisterské VŠ vzdělání v oboru historie; vědecká hodnost Ph.D. nebo ekvivalent v oboru historie; zkušenosti s pedagogickou i vědecko-výzkumnou činností s orientací na nejnovější dějiny; odpovídající vědecká a publikační činnost…

The director of the CEITEC Brno University of Technology is opening a position of a „Postdoctoral Research Fellow: Theoretical Aspects of Holographic Incoherent Quantitative Phase Imaging“ Description Chmelik research group “Experimental Biophotonics” (biophotonics.ceitec.cz) is seeking an outstanding applicant for the academic position of a postdoctoral research fellow. We are looking for theoretical physicist with skills…

Sanitář/sanitářka

CEITEC MU - Centrum Molekulární medicíny (Jihomoravský kraj)

Plný úvazek

Centrum Molekulární medicíny na CEITEC MU hledá do svého kolektivu spolehlivého a pracovitého člověka na pozici SANITÁŘ/SANITÁŘKA. Co bude Vaše náplň práce? příprava základních roztoků a médií doplňování a objednávání spotřebního materiálu, chemikálií obsluha autoklávu, myčky manipulace se vzorky v tekutém dusíku, doplňování dusíku sanitační práce příjem a vyzvedávání vzorků a balíků vynášení odpadů z…

Laboratorní technik/technička

Přírodovědecká fakulta MU - RECETOX (Jihomoravský kraj)

Plný úvazek

LABORATORNÍ TECHNIK/TECHNIČKA Loschmidtovy laboratoře nabízí pracovní pozici odborného laboratorního technika pro molekulární biologii a biochemii v laboratořích Univerzitního kampusu Bohunice, Masarykovy univerzity v Brně. Výzkum oddělení je zaměřen na proteinové inženýrství s cílem pochopit strukturu a funkci enzymů a konstruovat biokatalyzátory pro syntetickou biologii a molekulární biotechnologie. Web skupiny: https://loschmidt.chemi.muni.cz/peg/ NABÍZÍME: zajímavou práci s DNA, proteiny a bakteriálními buňkami příjemný kolektiv zaměřený na týmovou spolupráci práci v moderních laboratořích se špičkovým vybavením možnost získat zkušenosti ve strukturní biologii…

Laboratorní specialista se zaměřením na spektroskopické metody

Fakulta lesnická a dřevařská ČZU - Katedra zpracování dřeva a biomateriálů (Hlavní město Praha)

Plný úvazek

Děkan Fakulty lesnické a dřevařské České zemědělské univerzity v Praze vypisuje výběrové řízení na obsazení míst: Laboratorní specialista se zaměřením na spektroskopické metody na katedru zpracování dřeva a biomateriálů. Požadavky: VŠ vzdělání chemického, technologického nebo přírodovědného směru (Ing., Mgr.,Ph.D.). Zkušenosti s charakterizováním materiálů z přírodních vláken instrumentálními technikami např. Raman, FTIR, TGA DSC. … Pokračování…

Lektor pro obor geografické informační systémy

Fakulta životního prostředí ČZU - Katedra aplikované geoinformatiky a územního plánování (Hlavní město Praha)

Plný úvazek

Děkan Fakulty životního prostředí České zemědělské univerzity v Praze vypisuje výběrové řízení na obsazení místa: Lektor na katedru aplikované geoinformatiky a územního plánována pro obor geografické informační systémy v životním prostředí. Požadavky: Vysokoškolské vzdělání Ing/Mgr v relevantním oboru. PhD výhodou. Odborné i osobnostní předpoklady pro výuku předmětů zaměřených na GIS a aplikace v životním prostředí…

Laborant/laborantka

Ústav živočišné fyziologie a genetiky AV ČR - Laboratoř molekulární morfogeneze (Jihomoravský kraj)

Plný úvazek

Laboratoř molekulární morfogeneze AV ČR, ÚŽFG hledá na své pracoviště (Brno, Veveří 97) laborantku. Náplní práce je zajištění chodu laboratoře, péče o laboratorní zvířata, příprava mikroskopických preparátů, histologické zpracování tkání a molekulárně biologické metody. Nástup od 1.6.2020. V případě zájmu posílejte životopisy na vrlikova@iach.cz.

PhD in Game Theory

Fakulta elektrotechnická ČVUT - Katedra počítačů (Hlavní město Praha)

Plný úvazek

Are you passionate about mathematics and would like to explore the exciting world of strategies and decision making? Join the Game Theory research group at the AI Center (Czech Technical University in Prague) as a PhD student. It’s a fully funded position for motivated individuals who want to get to the bottom of fundamental questions. Will you contribute to…

Machine Learning Researcher/Engineer

Fakulta elektrotechnická ČVUT - Katedra počítačů (Hlavní město Praha)

Plný úvazek

In the Artificial Intelligence Center FEE CTU (or as we shortly call it AIC) we will welcome a Machine Learning (ML) expert who will help us develop our AI research. If you consider the machine learning field your home and like to get the hang of riddled puzzles, we will love each other. Whether you are…

Děkan Fakulty chemicko-inženýrské Vysoké školy chemicko-technologické v Praze vypisuje výběrové řízení na obsazení následující pozice na Fakultě chemicko-inženýrské: • Asistent/ka nebo odborný/ná asistent/ka na Ústav matematiky se zaměřením na statistiku nebo numerickou matematiku výhodou (úvazek 0,5 až 1,0) Požadavky: Ukončené magisterské vzdělání v oboru matematika, zaměření na statistiku nebo numerickou matematiku výhodou; pro odborného asistenta/odbornou…

Odborný asistent v oboru teologie se zaměřením na pedagogiku

Cyrilometodějská teologická fakulta UP (Olomoucký kraj)

Plný úvazek

DĚKAN CYRILOMETODĚJSKÉ TEOLOGICKÉ FAKULTY UNIVERZITY PALACKÉHO V OLOMOUCI vyhlašuje výběrové řízení na obsazení místa na pozici odborný asistent v oboru teologie se zaměřením na pedagogiku Rozsah pracovního úvazku: 1,0 Kvalifikační předpoklady:              dokončené nebo započaté doktorské studium v humanitní oblasti publikace v oboru pedagogiky, psychologie osobnostní a profesní předpoklady pro samostatnou pedagogickou a vědecko-výzkumnou činnost, publikační činnost a kvalifikační růst…

Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, zastoupená děkanem fakulty, vypisuje výběrové řízení, dle Zákona o vysokých školách, pro projekt Předaplikační výzkum inovativních léčiv a medicínských technologií, reg. č. projektu CZ.02.1.01/0.0/0.0/18_069/0010046, v rámci OP VVV, Výzva č. 02_18_069 pro Předaplikační výzkum pro ITI II v prioritní ose 1 OP, na obsazení pozice: InoMed VZ 4:…

Lektor/ka pro Katedru sociální a klinické farmacie pro farmaceutickou péči, lékárenství a vedení odborných praxí

Farmaceutická fakulta UK v Hradci Králové - Katedra sociální a klinické farmacie (Královéhradecký kraj)

Částečný úvazek

Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové zastoupená děkanem fakulty, vypisuje výběrové řízení dle Zákona o vysokých školách na obsazení místa: Lektor/ka L1/L2 – pro Katedru sociální a klinické farmacie pro farmaceutickou péči, lékárenství a vedení odborných praxí Požadavky: ukončené magisterské studium v oboru farmacie, dosažení specializačního vzdělávání v oboru farmacie (atestace) nebo zařazení do specializačního…

Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové zastoupená děkanem fakulty, vypisuje výběrové řízení dle Zákona o vysokých školách na obsazení místa: Akademický/ká pracovník/ce AP1/AP2/AP3/AP4 – asistent-ka/odborný asistent-ka/docent-ka/profesor-ka pro Katedru sociální a klinické farmacie – pro farmaceutickou péči, lékárenství a vedení odborných praxí Požadavky: ukončené doktorské studium (Ph.D.) v oblasti v oblasti farmacie, farmakologie nebo v příbuzném oboru dosažení…

Děkan Filozofické fakulty Univerzity Hradec Králové vypisuje výběrové řízení na obsazení místa akademického pracovníka na dobu určitou v délce 1 rok (s možností dalšího prodloužení). Katedra filozofie a společenských věd FF UHK Odborný asistent se zaměřením na didaktiku občanské výchovy a základů společenských věd (s titulem Ph.D.) Kvalifikační požadavky: Ukončené Ph.D. vzdělání v oboru didaktika společenských věd nebo obecná didaktika….

Asistent/Asistentka, Odborný asistent / Odborná asistentka pro Ústav statistiky a operačního výzkumu (úvazek 0,2 – 1,0)

Provozně ekonomická fakulta MENDELU - Ústav statistiky a operačního výzkumu (Jihomoravský kraj)

Plný úvazek

Děkan Provozně ekonomické fakulty Mendelovy univerzity v Brně vyhlašuje výběrové řízení na obsazení pozice akademického pracovníka pro Ústav statistiky a operačního výzkumu Asistent/Asistentka, Odborný asistent / Odborná asistentka, úvazek 0,2 – 1,0 Naše čj.: 11002920 Požadujeme: Ukončené magisterské, či doktorské studium v oboru matematika, aplikována matematika nebo příbuzném Znalost anglického jazyka Vědecká a publikační činnost Znalost…

Vědecký pracovník / vědecká pracovnice v oboru proteinové biologie

St. Anne’s University Hospital Brno - The International Clinical Research Center (ICRC) (Jihomoravský kraj)

Plný úvazek

Mezinárodní centrum klinického výzkumu Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně (FNUSA-ICRC) je přední vědecko-výzkumné centrum ve střední Evropě s více než 300 výzkumnými pracovníky. Zaměřujeme se na výzkum a vývoj zejména v oblasti kardiovaskulárních a neurologických onemocnění, a snažíme se tak najít nové způsoby prevence, diagnostiky a léčby těchto nemocí. V současnosti hledáme kolegyni/kolegu,…

Technolog výroby – Výzkumný pracovník

CEITEC VUT (Jihomoravský kraj)

Plný úvazek

Ředitel CEITEC VUT vypisuje výběrové řízení na pozici: Technolog výroby – Výzkumný pracovník   Hledáte výzvu v technologiích Industry 4.0? Chcete být členem excelentního výzkumného centra v ČR a prestižního evropského projektu H2020 Teaming RICAIP? Pak hledáme právě Vás! Středoevropský technologický institut Vysoké učení technické v Brně (CEITEC VUT) je nejen významným vědeckým centrem v regionu,…

IT specialista pro Průmysl 4.0 – Výzkumný pracovník

CEITEC VUT (Jihomoravský kraj)

Plný úvazek

Ředitel CEITEC VUT vypisuje výběrové řízení na pozici: IT specialista pro Průmysl 4.0 –  Výzkumný pracovník Hledáte výzvu v technologiích Industry 4.0? Chcete být členem excelentního výzkumného centra v ČR a prestižního evropského projektu H2020 Teaming RICAIP? Pak hledáme právě Vás! Středoevropský technologický institut Vysokého učení technického v Brně (CEITEC VUT) je nejen významným vědeckým centrem…

Volná pozice v oboru organické syntézy

Fakultní nemocnice Hradec Králové - Centrum biomedicínského výzkumu (Královéhradecký kraj)

Plný úvazek

Volná pozice v oboru ORGANICKÉ SYNTÉZY Fakultní nemocnice Hradec Králové, Centrum Biomedicínského výzkumu Popis pozice: Fakultní nemocnice Hradec Králové, Centrum pro biomedicínský výzkum (CBV), vypisuje výběrové řízení. Hledáme výjimečné jednotlivce se silným vědeckým zázemím v oblasti organické a medicinální chemie do procesu vývoje nových léčiv. Volná pozice (postgraduální studium/postdok/junior researcher) má v popisu práce především vývoj nových potenciálních…

Laboratorní technik/technička

Přírodovědecká fakulta MU - RECETOX (Jihomoravský kraj)

Plný úvazek

Tajemník Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity vypisuje výběrové řízení pro pracoviště výzkumného centra RECETOX na obsazení místa Laboratorní technik/technička RECETOX je ústavem Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity, který realizuje výzkum, vývoj, výuku a expertní činnost v oblasti znečištění prostředí toxickými látkami a zkoumání jejich vlivu na člověka a zdraví. Více o RECETOX na www.recetox.muni.cz Na pozici budete součástí…

Internship – vývoj SEM technologií

Thermo Fisher Scientific Brno s.r.o. (Jihomoravský kraj)

Částečný úvazek

INTERNSHIP – VÝVOJ SEM TECHNOLOGIÍ STUDENTSKÉ POZICE V brněnském Thermo Fisher Scientific vyvíjíme a vyrábíme špičkové elektronové mikroskopy a spektrometry. Podílejí se na výzkumu viru ZIKA, HIV, umožňují zmenšení mobilních telefonů. Naše práce příspívá k tomu, aby byl svět zdravější, čistší a bezpečnější. Jsme největší výrobou elektronových mikroskopů na světě a navazujeme na více než…