Volné pozice

IT Specialist – SW TESTER / QA Engineer – Junior or Senior

Přírodovědecká fakulta MU - RECETOX (Jihomoravský kraj)

Plný úvazek

RECETOX Centre of Masaryk University carries out interdisciplinary research and education in the area of Environment & Health with a specific focus on the assessment of toxic compounds,  their behaviour, transport & bioaccumulation, their adverse effects, and related environmental and health risks as well as new enabling technologies, biotechnologies, and IT tools for linking environmental…

IT SW Developer in PHP / Python

Přírodovědecká fakulta MU - RECETOX (Jihomoravský kraj)

Plný úvazek

RECETOX Centre of Masaryk University carries out interdisciplinary research and education in the area of Environment & Health with a specific focus on the assessment of toxic compounds,  their behaviour, transport & bioaccumulation, their adverse effects, and related environmental and health risks as well as new enabling technologies, biotechnologies, and IT tools for linking environmental…

Sestra ve výzkumu / Studijní sestra

St. Anne’s University Hospital Brno - The International Clinical Research Center (ICRC) (Jihomoravský kraj)

Plný úvazek

Mezinárodní centrum klinického výzkumu Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně (FNUSA-ICRC) je přední vědecko-výzkumné centrum ve střední Evropě s více než 300 výzkumnými pracovníky. Zaměřujeme se na výzkum kardiovaskulárních a neurologických onemocnění. Do cerebrovaskularního výzkumného týmu vedeného prof. Robertem Mikulíkem hledáme nové kolegy/ně na provádění klinických studií. Realizujeme mezinárodní studie komerční i akademické. Koordinujeme také…

PhD Student Position in Environmental Epidemiology

Přírodovědecká fakulta MU - RECETOX (Jihomoravský kraj)

Plný úvazek

RECETOX, Masaryk University announces an open competition for the PH.D. STUDENT POSITION IN ENVIRONMENTAL EPIDEMIOLOGY A 4-year PhD programme position with 4-year support is available at RECETOX Centre of Masaryk University focused on interdisciplinary research and education in the area of Environment & Health. More about PhD at RECETOX https://www.recetox.muni.cz/en The advertised positions will focus on environmental epidemiology. The…

Akademický pracovník – odborný asistent / Akademická pracovnice – odborná asistentka pro Ústav lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky

Zahradnická fakulta MENDELU - Ústav zahradní a krajinářské architektury (Jihomoravský kraj)

Plný úvazek

Děkanka Zahradnické fakulty Mendelovy univerzity v Brně vyhlašuje výběrové řízení na obsazení místa akademického pracovníka Asistenta/Asistentka, Odborný asistent / Odborná asistentka pro Ústav zahradní a krajinářské architektury, úvazek 0,5. Ústav je ve své pedagogické, tvůrčí, výzkumné, umělecké a odborné činnosti zaměřen na vyvíjení metod a nástrojů krajinářské architektury pro aplikaci kulturních, uměleckých a historických souvislostí…

Děkan Ekonomicko-správní fakulty MU vyhlašuje podle § 77 zákona č. 111/98 Sb. výběrové řízení: na pozici odborného asistenta/odborné asistentky na úvazek 0,5 pro  výuku klíčových předmětů zajišťovaných katedrou regionální ekonomie a správy: Environmentální ekonomie a udržitelný rozvoj, Politiky, instituce a právo EU a Evropská unie – instituce a právo a výzkum v této oblasti. Chcete předávat své zkušenosti ostatním? Rádi přicházíte s novými nápady…

Děkan Ekonomicko-správní fakulty MU vyhlašuje podle § 77 zákona č. 111/98 Sb. výběrové řízení: na pozici lektora/lektorky na úvazek 0,5 pro  výuku klíčových předmětů zajišťovaných katedrou veřejné ekonomie: Manažerské účetnictví a daně v neziskovém sektoru, Ekonomika a řízení nestátních neziskových organizací a Veřejná ekonomie. Chcete předávat své zkušenosti ostatním? Rádi přicházíte s novými nápady a řešeními? Máte rádi nové výzvy? Pak hledáme…

Asistent/Asistentka se zaměřením na GIS a geografii

Fakulta regionálního rozvoje a mezinárodních studií MENDELU - Ústav regionálního rozvoje (Jihomoravský kraj)

Částečný úvazek

Děkan Fakulty regionálního rozvoje a mezinárodních studií Mendelovy univerzity v Brně Ing. Jiří Schneider, Ph.D. vyhlašuje výběrové řízení na obsazení místa akademického pracovníka Asistent/Asistentka se zaměřením na GIS a geografii pro Ústav regionálního rozvoje, úvazek 0,5 Jaká bude Vaše náplň práce? pedagogická činnost, výuka předmětů Základy GIS, Interpretace a vizualizace prostorových dat zapojování se do…

Asistent/Asistentka, Odborný asistent / Odborná asistentka pro Ústav práva a humanitních věd

Provozně ekonomická fakulta MENDELU - Ústav práva a humanitních věd (Jihomoravský kraj)

Plný úvazek

Děkan Provozně ekonomické fakulty Mendelovy univerzity v Brně doc. Ing. Pavel Žufan, Ph.D. vyhlašuje výběrové řízení na obsazení místa akademického pracovníka Asistent/Asistentka, Odborný asistent / Odborná asistentka pro Ústav práva a humanitních věd, úvazek 1,0 Jaká bude Vaše náplň práce? výuka právních předmětů vedení přednášek a seminářů v českém i anglickém jazyce zapojování se do řešení vědecko-výzkumné činnosti…

Děkan Ekonomicko-správní fakulty MU vyhlašuje podle § 77 zákona č. 111/98 Sb. výběrové řízení: na pozici asistenta/asistentky na úvazek 0,3 pro  výuku klíčových předmětů zajišťovaných katedrou ekonomie: Hospodářská politika 2, Základy ekonomie a Makroekonomie 1 a výzkum v této oblasti. Chcete předávat své zkušenosti ostatním? Rádi přicházíte s novými nápady a řešeními? Zajímáte se o vědecko-výzkumnou činnost? Máte rádi nové výzvy? Pak…

Organic chemist

Biotechnologický ústav AV ČR - BIOCEV (Středočeský kraj)

Plný úvazek

Organic chemist in laboratory of organic chemistry of Institute of Biotechnology, CAS Synthesizing and purifying of new compounds under the guidance of an experienced chemist Analytical data interpretation (MS, NMR) Basic biological screening/testing (in vitro) Ensuring the operation of the lab More info HERE REQUIREMENTS Possess a Mgr. (Ing.) in organic chemistry (suitable for graduates) Be…

PhD student position – interactions and microbial adaptation occurring in agricultural soils following cattle manure amendments

Biologické centrum AV ČR - Ústav půdní biologie (Jihočeský kraj)

Plný úvazek

We are looking for a motivated student interested in doing a PhD thesis focused on interactions and microbial adaptation occurring in agricultural soils following cattle manure amendments.

PhD student position – specialist in biological and biologically-related fields

Fakulta rybářství a ochrany vod JU (Jihočeský kraj)

Plný úvazek

University of South Bohemia in České Budějovice, Faculty of Fisheries and Protection of Waters (USB FFPW) admits applicants for Ph.D. study into position of SPECIALIST IN BIOLOGICAL AND BIOLOGICALLY-RELATED FIELDS

Junior Researcher Positions: Chemical exposomics for human biomonitoring

Přírodovědecká fakulta MU - RECETOX (Jihomoravský kraj)

Plný úvazek

RECETOX Centre of Masaryk University carries out interdisciplinary research and education in the area of Environment & Health with a specific focus on assessment of toxic compounds,  their behaviour, transport & bioaccumulation, their adverse effects, and related environmental and health risks as well as new enabling technologies, biotechnologies, and IT tools for linking environmental stressors…

Odborný pracovník/pracovnice ve výzkumu VŠ

Ústav chemických procesů AV ČR - Laboratoř superkritických tekutin (Hlavní město Praha)

Plný úvazek

Laboratoř superkritických tekutin Ústavu chemických procesů AV ČR, v.v.i. se zabývá šetrnými vysokotlakými technologiemi (superkritickou extrakcí, vysokotlakou rozpouštědlovou extrakcí atd.) pro zpracování přírodních materiálů. Pro náš tým hledáme kolegu, který by pracoval na dílčích úkolech řešených projektů týkajících se získávání léčivých látek z rostlin. Místo pracoviště: Praha 6 – Suchdol Pracovní náplň: obsluha extrakčních aparatur extrakce a…

Vědecký pracovník / Vědecká pracovnice do laboratoře pokročilé optické mikroskopie

Ústav organické chemie a biochemie AV ČR (Hlavní město Praha)

Částečný úvazek

Laboratoř pokročilé optické mikroskopie při Ústavu organické chemie a biochemie AV ČR hledá na částečný úvazek vědeckého pracovníka/vědeckou pracovnici, ideálně se zkušenostmi s optickou mikroskopií, se základy molekulární biologie a s prací se savčími tkáňovými kulturami. Úspěšný kandidát/úspěšná kandidátka se bude podílet na výzkumu mechanismů G-proteinové signalizace a přidružených výzkumných aktivitách. Náplní práce bude zejména studium…

Tajemník Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity vypisuje výběrové řízení pro pracoviště Loschmidtovy laboratoře proteinového inženýrství ústavu RECETOX na obsazení místa PROGRAMÁTOR/PROGRAMÁTORKA (IT SPECIALISTA) RECETOX je ústavem Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity, který realizuje výzkum, vývoj, výuku a expertní činnost v oblasti znečištění prostředí toxickými látkami a zkoumání jejich vlivu na člověka a zdraví. Více o nás na www.recetox.muni.cz. Pro práci ve vědecké skupině Loschmidtovy…

Cryo-EM Facility Manager Position in Prague

Ústav organické chemie a biochemie AV ČR (Hlavní město Praha)

Plný úvazek

The Institute of Organic Chemistry and Biochemistry of the Czech Academy of Sciences (IOCB Prague) is seeking a motivated and service-minded facility manager for its new cryo-EM facility, which will house a 300 keV high-resolution and a 200 keV screening microscope with microED capability. The facility will be located in a new extension of the…

Lab manager rostlinné molekulárně-biologické laboratoře

Biologické centrum AV ČR - Ústavu molekulární biologie rostlin (Jihočeský kraj)

Plný úvazek

Výzkumná skupina Ivy Mozgové vznikla na Ústavu molekulární biologie rostlin Biologického centra AVČR v lednu 2019. Studujeme epigenetické mechanismy, které jsou základem odpovědí rostlin na podmínky prostředí. Zajímají nás represivní komplexy Polycomb (PRC) – evolučně konzervované histon-modifikující proteinové komplexy, které řídí přechody vývojových fází u rostlin. Naším hlavním zaměřením je vývojový a metabolický přechod, ke…

Ph.D. Student (Experimental Researcher)

Západočeská univerzita v Plzni - New Technologies Research Centre (Plzeňský kraj)

Plný úvazek

SELECTION PROCEDURE “NTC EVT 03” Research focus of the position: Ph.D. student position in Spin and Angle – resolved photoemission spectroscopy (SARPES) for the study of two dimensional materials A Ph.D. student position is available immediately at the New Technologies Research Center(NTC), University of West Bohemia, Pilsen, Czech Republic on “Spin and Angle -resolved photoemission spectroscopy…

Ph.D. Student (Researcher)

Západočeská univerzita v Plzni - New Technologies Research Centre (Plzeňský kraj)

Plný úvazek

SELECTION PROCEDURE “NTC EVT 02” Research focus of the position: Ab initio and experimental design of energy materials The successful candidate will join an internationally collaboration team of scientists in the New Technologies – Research Centre at University of West Bohemia. The research will be conducted in the group of Associate Professor Dr. Jan Minár…

Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, zastoupená děkanem fakulty, vypisuje výběrové řízení, dle Zákona o vysokých školách, pro projekt Předaplikační výzkum inovativních léčiv a medicínských technologií, reg. č. projektu CZ.02.1.01/0.0/0.0/18_069/0010046, v rámci OP VVV, Výzva č. 02_18_069 pro Předaplikační výzkum pro ITI II v prioritní ose 1 OP, na obsazení pozice: InoMed VZ 4:…

Volná pozice v oboru organické syntézy

Fakultní nemocnice Hradec Králové - Centrum biomedicínského výzkumu (Královéhradecký kraj)

Plný úvazek

Volná pozice v oboru ORGANICKÉ SYNTÉZY Fakultní nemocnice Hradec Králové, Centrum Biomedicínského výzkumu Popis pozice: Fakultní nemocnice Hradec Králové, Centrum pro biomedicínský výzkum (CBV), vypisuje výběrové řízení. Hledáme výjimečné jednotlivce se silným vědeckým zázemím v oblasti organické a medicinální chemie do procesu vývoje nových léčiv. Volná pozice (postgraduální studium/postdok/junior researcher) má v popisu práce především vývoj nových potenciálních…

Odborná asistentka / odborný asistent pro studijní program Sociální práce – pozice sociologa

Evangelická teologická fakulta UK (Hlavní město Praha)

Částečný úvazek

Děkan Evangelické teologické fakulty Univerzity Karlovy vypisuje výběrové řízení na místo odborné asistentky / odborného asistenta pro studijní program Sociální práce, pozice sociologa, studijní obor Pastorační a sociální práce; částečný úvazek. Požadavky: Ph.D. nebo zahájené studium PhD. magisterské vzdělání v oboru sociologie – zaměření na kvalitativní metodologii praxe a publikační činnost v oboru, vítán zájem…

Laboratorní technik / technička

St. Anne’s University Hospital Brno - The International Clinical Research Center (ICRC) (Jihomoravský kraj)

Plný úvazek

Mezinárodní centrum klinického výzkumu Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně (FNUSA-ICRC) je přední vědecko-výzkumné centrum ve střední Evropě s více než 300 výzkumnými pracovníky. Zaměřujeme se na výzkum a vývoj zejména v oblasti kardiovaskulárních a neurologických onemocnění, a snažíme se tak najít nové způsoby prevence, diagnostiky a léčby těchto nemocí. V současnosti hledáme kolegu/kolegyni na pozici Laboratorní…

Akademický pracovník – zapojení do tvůrčích a výzkumných aktivit v oboru s orientací na materiál pro životní prostředí

Fakulta životního prostředí UJEP - Katedra environmentální chemie a technologie (Ústecký kraj)

Částečný úvazek

Katedra environmentální chemie a technologie Fakulty životního prostředí UJEP hledá: – prof., doc., OA s Ph.D. nebo OA s reálným předpokladem doktorského studia v kompatibilním oboru pro výuku technických předmětů s orientací na materiály pro životní prostředí Požadavky: – VŠ vzdělání nebo praxe v oboru; – schopnost samostatné tvůrčí práce; – zapojení do tvůrčích a…

R&D specialist – chemistry/microbiology

LAM-X a.s. (Hlavní město Praha)

Plný úvazek

A technology start-up company focusing on development of photoactive polymeric (nano)materials with antimicrobial function and of medical devices made of these materials is offering a job opportunity in applied research and development. For the position of R&D specialist we are seeking suitable versatile candidates able to work in interdisciplinary environment. Candidates with relevant background in…

PhD in Game Theory

Fakulta elektrotechnická ČVUT - Katedra počítačů (Hlavní město Praha)

Plný úvazek

Are you passionate about mathematics and would like to explore the exciting world of strategies and decision making? Join the Game Theory research group at the AI Center (Czech Technical University in Prague) as a PhD student. It’s a fully funded position for motivated individuals who want to get to the bottom of fundamental questions. Will you contribute to…

Machine Learning Researcher/Engineer

Fakulta elektrotechnická ČVUT - Katedra počítačů (Hlavní město Praha)

Plný úvazek

In the Artificial Intelligence Center FEE CTU (or as we shortly call it AIC) we will welcome a Machine Learning (ML) expert who will help us develop our AI research. If you consider the machine learning field your home and like to get the hang of riddled puzzles, we will love each other. Whether you are…