Nezávislé informace o vědě a výzkumu
facebooktwittergoogle

E - Biovědy

Docent Ústavu experimentální biologie

Přírodovědecká fakulta MU - Ústav experimentální biologie / Oddělení mikrobiologie (Jihomoravský kraj)

Částečný úvazek

Docent Ústavu experimentální biologie Děkan Přírodovědecké fakulty vypisuje výběrové řízení na obsazení 1 místa docenta Ústavu experimentální biologie, Oddělení mikrobiologie Přírodovědecké fakulty MU, úvazek 0,5. Pracoviště: Ústav experimentální biologie, Přírodovědecká fakulta, Oddělení mikrobiologie Termín pro podávání přihlášek: 10. 11. 2019 Datum nástupu: 1. 1. 2020 Popis pracovního místa: výuka studentů bakalářského a magisterského studijního programu v českém jazyce vedení bakalářských…

10.10.2019

PhD or Master Degree student – Laboratory of Molecular Therapy

Biotechnologický ústav AV ČR - BIOCEV (Středočeský kraj)

Částečný úvazek

Laboratory of Molecular Therapy of the Institute of Biotechnology of the Czech Academy of Sciences located in the BIOCEV research centre in Vestec by Prague announces an open competition in accordance with the Act No. 283/1992 Coll. on the Czech Academy of Sciences, and the Statutes of the Czech Academy of Sciences for a PhD…

9.10.2019

Nabídka pracovní příležitosti: Pozice: 1) Výzkumný pracovník genetické laboratoře – skupina molekulární mikrobiologie 2) Student doktorského programu (Ph.D.) – skupina molekulární mikrobiologie Hledáme motivované VŠ pracovníky do týmu molekulární mikrobiologie, který se zabývá aplikací a vývojem nových molekulárně biologických metod pro rychlou diagnostiku humánních infekcí a analýzu mikrobiomu. Náplň práce: pro pozici samostatného výzkumného pracovníka…

9.10.2019

Výzkumný pracovník v molekulárně biologické laboratoři nebo student doktorského programu (Ph.D.)

Centrum kardiovaskulární a transplantační chirurgie Brno (Jihomoravský kraj)

Plný úvazek

Nabídka pracovní příležitosti: Pozice: 1) Výzkumný pracovník v molekulárně biologické laboratoři 2) Student doktorského programu (Ph.D.) Hledáme motivované VŠ pracovníky do týmu, který se studuje problematiku poruch imunity, genové exprese a sestřihu RNA. Náplň práce: pro pozici samostatného výzkumného pracovníka genomika a funkční genomika, proteinové analýzy spolupráce na výzkumných projektech příprava, vedení a koordinace vlastních…

9.10.2019

PhD/Master’s position in Anti-virulence compounds from cyanobacteria

Mikrobiologický ústav AV ČR - Centrum ALGATECH (Jihočeský kraj)

Plný úvazek

PhD/Master’s position in Anti-virulence compounds from cyanobacteria Project: We are looking for a motivated candidate who graduated in biology, ecology, microbiology, chemistry or similar fields to join our project: Cyanobacterial chemical warfare or co-operation? Co-existence of quorum sensing and quorum sensing inhibition. Overuse of antibiotics is one of the factors involved in the emergence of…

8.10.2019

Akademičtí pracovníci Fakulty biomedicínského inženýrství ČVUT

Fakulta biomedicínského inženýrství ČVUT (Středočeský kraj)

Plný úvazek

Děkan Fakulty biomedicínského inženýrství Českého vysokého učení technického vPraze vypisuje výběrovéřízenína obsazení míst: akademických pracovníků katedry informačních a komunikačních technologií v lékařství se zaměřením na oblast: informačních a komunikačních technologií v lékařství akademických pracovníků katedry přírodovědných oborů se zaměřením na oblast: biologie, předpokládá se budoucí zapojení do výzkumu, požadavky: minimálně ukončené magisterské vzdělání přírodovědného směru…

6.10.2019

Post Doc Sport and Exercise Physiologist

Ostravská univerzita - Healthy Aging in Industrial Environment (HAIE) project (Moravskoslezský kraj)

Plný úvazek

Post Doc Sport and Exercise Physiologist Organisation: University of Ostrava Salary: 65.000 CZK / month + benefits for publishing Location: Ostrava, Czech Republic Contract Type: Permanent (Full time) Job Open Date: 1st December 2019 Job Close Date: 31st December 2020 Closing Date: 31st October 2019 Contact: doc. PhDr. Lukáš Cipryan, Ph.D. () Job Description: Research activities (data collection, data…

6.10.2019

Odborný asistent Ústavu lékařské genetiky

3. lékařská fakulta UK - Ústav lékařské genetiky (Hlavní město Praha)

Částečný úvazek

Děkan 3. lékařské fakulty Univerzity Karlovy vypisuje výběrové řízení na obsazení akademických míst Odborný asistent Ústavu lékařské genetiky 3. LF UK (1 místo úvazek 0,1) Kvalifikační požadavky: – vysokoškolské vzdělání v magisterském studijním programu všeobecné lékařství, specializace v oboru lékařská genetika, schopnost vyučovat v českém i anglickém jazyce, předpoklad vědecké a publikační činnosti, identifikace se…

6.10.2019

Experimentalist in biophysics (PhD student) in Bioelectrodynamics research team

Ústav fotoniky a elektroniky AV ČR (Hlavní město Praha)

Částečný úvazek

Do you want to work on an exciting PhD project at the interface of bionanotechnology and bioelectromagnetics? Do you love hands-on laboratory work, microscopy and to play with a cutting-edge experimental equipment? Then apply for this position! At the Bioelectrodynamics research team (Institute of Photonics and Electronics of the Czech Academy of Sciences), we are…

3.10.2019

Učitel/učitelka pro pracoviště Ústavu fyziologie 0,1

Lékařská fakulta v Hradci Králové - Ústav fyziologie (Královéhradecký kraj)

Částečný úvazek

Děkan Lékařské fakulty v Hradci Králové vypisuje výběrové řízení na místo učitele/učitelky Ústavu fyziologie učitel/učitelka pro pracoviště Ústavu fyziologie 0,1 Požadavky: absolvent/ absolventka lékařské fakulty magisterského studijního programu, případně podobného oboru; předpoklady pro pedagogickou a vědecko-výzkumnou práci; aktivní znalost anglického jazyka; znalost práce na PC; schopnost týmové spolupráce;zdravotní způsobilost a morální bezúhonnost, titul Ph.D. výhodou….

1.10.2019
1 2 3