Nezávislé informace o vědě a výzkumu
facebooktwittergoogle

A - Společenské vědy

Postdoctoral or early career researcher in the philosophy of physics

Filosofický ústav AV ČR (Hlavní město Praha)

Plný úvazek

A position for postdoctoral or early career researcher in the philosophy of physics The Institute of Philosophy of the Czech Academy of Sciences in Prague is seeking to appoint a position for postdoctoral or early career researcher in the philosophy of physics. The position is open from January 2020 or later in the first half of…

26.10.2019

Profesor pro výuku polské literatury a kultury

Filozofická fakulta OU - Katedra slavistiky (Moravskoslezský kraj)

Plný úvazek

Děkan Filozofické fakulty Ostravské univerzity vypisuje výběrové řízení čj. OU-94162/25-2019 na obsazení následujícího systemizovaného pracovního místa: 1 místo akademického pracovníka – profesora pro výuku polské literatury a kultury na 100% pracovní úvazek na katedře slavistiky Požadavky: VŠ vzdělání v oboru polská filologie; akademická hodnost řádného profesora v oboru polská literatura; předpoklady pro pedagogickou a vědecko-výzkumnou činnost; aktivní vědecká a publikační činnost v oboru; zkušenosti s řešením…

24.10.2019

Odborný asistent se zaměřením na filozofii sociálních věd

Filozofická fakulta OU - Katedra filozofie (Moravskoslezský kraj)

Částečný úvazek

Děkan Filozofické fakulty Ostravské univerzity vypisuje výběrové řízení čj. OU-94166/25-2019 na obsazení následujícího systemizovaného pracovního místa: 1 místo akademického pracovníka – odborného asistenta se zaměřením na filozofii sociálních věd na 20% pracovní úvazek na katedře filozofie Požadavky: magisterské VŠ vzdělání v oboru filozofie nebo v oboru příbuzném; ukončené doktorské studium (titul Ph.D. nebo ekvivalent) v oboru filozofie nebo v oboru příbuzném; předpoklady pro pedagogickou…

24.10.2019

Vedoucí Katedry pedagogiky

Pedagogická fakulta MU - Katedra pedagogiky (Jihomoravský kraj)

Plný úvazek

Děkan Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity vypisuje v souladu s § 77 zákona č. 111/98 Sb. výběrové řízení na obsazení místa vedoucí/ho Katedry pedagogiky Požadavky: akademická nebo vědecká hodnost (profesor, docent, Ph.D., respektive ekvivalent) v příslušném nebo příbuzném oboru, předpoklady pro řídící práci a zkušenosti se zahraniční spoluprací a mezinárodními projekty, odborné a osobnostní předpoklady pro rozvoj oboru a výzkumu, pedagogická a vědecká praxe v příslušném oboru,…

24.10.2019

Centrum celoživotního vzdělávání 1 místo lektora se zaměřením na sociální pedagogiku (0,5 úvazku). Výuka pouze pátky a soboty. 1 místo lektora se zaměřením na speciální pedagogiku (0,5 úvazku). Výuka pouze pátky a soboty. 1 místo lektora se zaměřením na psychologii (0,5 úvazku). Výuka pouze pátky a soboty. Výběrové řízení proběhne dne 27. 11. 2019. Požadavky:…

23.10.2019

Vedoucí katedry – Katedra anglistiky

Pedagogická fakulta UJEP (Ústecký kraj)

Částečný úvazek

Katedra anglistiky 1 místo prof., doc., či odborného asistenta se zaměřením na lingvistiku Anglického jazyka (0,5 úvazku) Výběrové řízení proběhne dne 27. 11. 2019. Požadavky: U odborných asistentů předpokládáme Ph.D. Bližší informace: http://www.ujep.cz nebo u pana proděkana PhDr. Ladislava Zilchera, Ph.D. na tel. č. 475 283 124. Přihlášky s profesním životopisem, ověřenými doklady o akademických a vědecko-pedagogických titulech, přehledem vědecké…

23.10.2019

Vedoucí katedry – Katedra preprimárního a primárního vzdělávání

Pedagogická fakulta UJEP (Ústecký kraj)

Plný úvazek

Katedra preprimárního a primárního vzdělávání 1 místo vedoucího katedry Výběrové řízení proběhne dne 27. 11. 2019. Požadavky: U odborných asistentů předpokládáme Ph.D. Bližší informace: http://www.ujep.cz nebo u pana proděkana PhDr. Ladislava Zilchera, Ph.D. na tel. č. 475 283 124. Přihlášky s profesním životopisem, ověřenými doklady o akademických a vědecko-pedagogických titulech, přehledem vědecké a pedagogické činnosti a praxe a členství v…

23.10.2019

Vedoucí katedry – Katedra speciální a sociální pedagogiky

Pedagogická fakulta UJEP (Ústecký kraj)

Plný úvazek

Katedra speciální a sociální pedagogiky 1 místo vedoucího katedry Výběrové řízení proběhne dne 27. 11. 2019. Požadavky: U odborných asistentů předpokládáme Ph.D. Bližší informace: http://www.ujep.cz nebo u pana proděkana PhDr. Ladislava Zilchera, Ph.D. na tel. č. 475 283 124. Přihlášky s profesním životopisem, ověřenými doklady o akademických a vědecko-pedagogických titulech, přehledem vědecké a pedagogické činnosti a praxe a členství v…

23.10.2019

Katedra pedagogiky a aplikovaných disciplín 1 místo vedoucího katedry 1 místo odborného asistenta se zaměřením na výuku právních disciplín pro posluchače PF (úvazek 0,3) Výběrové řízení proběhne dne 27. 11. 2019. Požadavky: U odborných asistentů předpokládáme Ph.D. Bližší informace: http://www.ujep.cz nebo u pana proděkana PhDr. Ladislava Zilchera, Ph.D. na tel. č. 475 283 124. Přihlášky s profesním životopisem, ověřenými doklady…

23.10.2019

Katedra tělesné výchovy a sportu 2 místa lektorů na oblast dějiny tělovýchovných systémů, informatika ve sportu, sporty v přírodě a jejich provozování, atletika, sportovní hry (basketbal, házená, volejbal, florbal), plavání (každý úvazek 0,5). Znalost statistiky a organizační kompetence výhodou. Výběrové řízení proběhne dne 27. 11. 2019. Požadavky: U odborných asistentů předpokládáme Ph.D. Bližší informace: http://www.ujep.cz…

23.10.2019