Nezávislé informace o vědě a výzkumu
facebooktwittergoogle

A - Společenské vědy

Akademický pracovník pro Katedru kamery

Filmová a televizní fakulta AMU - Katedra kamery (Hlavní město Praha)

Částečný úvazek

Děkan Filmové a televizní fakulty Akademie múzických umění v Praze (dále jen FAMU) vyhlašuje výběrové řízení na obsazení  místa akademického pracovníka pro Katedru kamery FAMU. Výběrové řízení se řídí Řádem výběrového řízení pro obsazování míst akademických pracovníků AMU, čl. 1, odst. 3) a § 77 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., v platném znění. Náplň…

17.7.2019

Odborný asistent/asistentka – pedagog oboru činoherní herectví (2 místa), pedagog pohybové výchovy (1 místo)

Divadelní fakulta AMU - Katedra činoherního divadla (Hlavní město Praha)

Částečný úvazek

Děkanka Divadelní fakulty AMU v Praze vyhlašuje výběrové řízení na obsazení místa odborného asistenta/asistentky na Katedře činoherního divadla DAMU (3 místa). Lhůta pro podání přihlášek – do 7. srpna 2019 písemně na adresu: AMU v Praze, Divadelní fakulta, Malostranské nám. 12, 118 00 Praha 1 Obálku prosím označte „Výběrové řízení DAMU – KČD“. Požadované doklady…

16.7.2019

Vedoucí katedry alternativního a loutkového divadla

Divadelní fakulta AMU - Katedra alternativního a loutkového divadla (Hlavní město Praha)

Plný úvazek

Děkanka Divadelní fakulty AMU v Praze vyhlašuje výběrové řízení na obsazení funkce vedoucího katedry alternativního a loutkového divadla DAMU (1 místo) (a současně pro mimofakultní uchazeče o tuto funkci zároveň místo pedagoga oboru) Lhůta pro podání přihlášek – do 7. srpna 2019 písemně na adresu: AMU v Praze, Divadelní fakulta, Malostranské nám. 12, 118 00…

16.7.2019

Docent – dějiny pedagogiky se zaměřením na československou a německou meziválečnou pedagogiku

Filozofická fakulta UK - Katedra pedagogiky (Hlavní město Praha)

Částečný úvazek

Katedra pedagogiky Název pracovní pozice: akademický pracovník – docent Předpokládaná mzdová třída: AP3 Obor a zaměření: dějiny pedagogiky se zaměřením na československou a německou meziválečnou pedagogiku Úvazek: 0,5 Popis pracovní činnosti: výuka v oblasti specializace a kontrola studia vedení závěrečných prací, bakalářských, diplomových a disertačních Požadavky: habilitace v oboru zkušenost s pedagogickou činností, vědecká a publikační aktivita Předpokládaný nástup: 1. října 2019…

16.7.2019

Profesor – historik umění se specializací na dějiny a teorii architektury 20. století

Filozofická fakulta UK - Ústav pro dějiny umění (Hlavní město Praha)

Částečný úvazek

Název pracovní pozice: akademický pracovník – profesor Předpokládaná mzdová třída: AP3 Obor a zaměření: historik umění se specializací na dějiny a teorii architektury 20. století Úvazek: 0,5 (20 hodin týdně) na dobu určitou Popis pracovní činnosti: vedení přednášek a seminářů, vedení a oponování závěrečných prací (bakalářských, diplomových a doktorských), účast ve zkušebních komisích, vedení odborných exkurzí a…

16.7.2019

Asistent/odborný asistent pro výuku odborných předmětů se zaměřením na krizové řízení

Fakulta logistiky a krizového řízení UTB - Ústav krizového řízení (Zlínský kraj)

Částečný úvazek

Akademický pracovník – asistent/odborný asistent pro výuku odborných předmětů se zaměřením na krizové řízení Požadavky: VŠ vzdělání v příslušném oboru a nejméně 15 let praxe v příslušném oboru pedagogická a tvůrčí praxe komunikativní schopnosti, samostatnost, spolehlivost, schopnost týmové spolupráce, vysoké pracovní nasazení aktivní znalost anglického jazyka morální a občanská bezúhonnost Kompletní text je k dispozici na…

16.7.2019

Odborný asistent pro výuku odborných předmětů se zaměřením na psychologii a komunikační dovednosti

Fakulta logistiky a krizového řízení UTB - Ústav krizového řízení (Zlínský kraj)

Částečný úvazek

Akademický pracovník – odborný asistent pro výuku odborných předmětů se zaměřením na psychologii a komunikační dovednosti Požadavky: vysokoškolské vzdělání (absolvovaný doktorský studijní program) vědecko-pedagogická hodnost Ph.D./CSc. v příslušném nebo příbuzném oboru pedagogická a tvůrčí praxe možná publikační činnost v příslušném nebo příbuzném oboru komunikativní schopnosti, samostatnost, spolehlivost, schopnost týmové spolupráce, vysoké pracovní nasazení aktivní znalost anglického…

16.7.2019

Asistent pro výuku simulací v krizovém řízení a logistice

Fakulta logistiky a krizového řízení UTB - Ústav krizového řízení (Zlínský kraj)

Částečný úvazek

Akademický pracovník – asistent pro výuku simulací v krizovém řízení a logistice Požadavky: VŠ vzdělání v příslušném oboru a předpoklad úspěšného dokončení Ph.D. studia v příslušném oboru do dvou let pedagogická a tvůrčí praxe doložená publikační činnost v příslušném nebo příbuzném oboru komunikativní schopnosti, samostatnost, spolehlivost, schopnost týmové spolupráce, vysoké pracovní nasazení aktivní znalost anglického jazyka morální…

16.7.2019

Akademická pracovnice/akademický pracovník v oblasti financí

Fakulta sociálních věd UK - Institut ekonomických studií / Katedra financí a kapitálových trhů (Hlavní město Praha)

Částečný úvazek

Děkanka Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy vypisuje výběrové řízení na obsazení pracovního místa akademické pracovnice/akademického pracovníka v oblasti financí pro Katedru financí a kapitálových trhů na Institutu ekonomických studií Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy. Požadavky: ukončené doktorské studium v oboru ekonomie či financí na univerzitě, která je v mezinárodních oborových žebříčcích srovnatelná či výše postavená než Univerzita Karlova…

15.7.2019

Akademická pracovnice/akademický pracovník v oblasti makroekonomie

Fakulta sociálních věd UK - Institut ekonomických studií / Katedru makroekonomie a ekonometrie (Hlavní město Praha)

Částečný úvazek

Děkanka Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy vypisuje výběrové řízení na obsazení pracovního místa akademické pracovnice/akademického pracovníka v oblasti makroekonomie pro Katedru makroekonomie a ekonometrie na Institutu ekonomických studií Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy. Požadavky: ukončené doktorské studium v oboru ekonomie či financí na univerzitě, která je v mezinárodních oborových žebříčcích srovnatelná či výše postavená než Univerzita Karlova zkušenost…

15.7.2019

Tyto stránky používají cookies. Setrváním na stránce souhlasíte s jejich používáním. Více informací

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close