Nezávislé informace o vědě a výzkumu
facebooktwittergoogle

A - Společenské vědy

Odborný asistent / odborná asistentka – etnologie

Filozofická fakulta MU - Ústav evropské etnologie (Jihomoravský kraj)

Částečný úvazek

Děkan Filozofické fakulty MU vypisuje výběrové řízení na pozici odborný asistent / odborná asistentka   (úvazek 0,25)   Požadavky na uchazeče: • univerzitní vzdělání v oboru etnologie nebo sociální a kulturní antropologie; • Ph.D. z etnologie (ukončené nebo před dokončením); • zkušenost s terénním výzkumem; • zkušenost s přednášením na vysoké škole (do přílohy uvést soupis přednášek, seminářů či dalších kurzů s uvedením…

27.7.2019

Právník se specializací na duševní vlastnictví

Středisko společných činností AV ČR - Centrum transferu technologií (Hlavní město Praha)

Plný úvazek

27.7.2019

  Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně Fakulta humanitních studií vypisuje výběrové řízení na obsazení míst akademických pracovníků pro Ústav školní pedagogiky. Akademický pracovník – docent/odborný asistent Požadavky: VŠ vzdělání v oboru učitelského směru (Pedagogika, Učitelství pro první stupeň ZŠ, Předškolní pedagogika, Psychologie se zaměřením na práci s dětmi předškolního a mladšího školního věku); pedagogicko-vědecká hodnost doc….

23.7.2019

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně Fakulta humanitních studií vypisuje výběrové řízení na obsazení míst akademických pracovníků pro Ústav školní pedagogiky. Akademický pracovník – docent/odborný asistent Požadavky: VŠ vzdělání v oboru učitelského směru (Pedagogika, Učitelství pro první stupeň ZŠ, Předškolní pedagogika se specializací na výtvarnou nebo hudební výchovu); pedagogicko-vědecká hodnost doc. nebo Ph.D., pedagogická praxe v oboru; doložená…

23.7.2019

Akademický pracovník pro ateliér Animovaná tvorba – sdílená pozice

Fakulta multimediálních komunikací UTB - Ateliér Animovaná tvorba (Zlínský kraj)

Částečný úvazek

Univerzita Tomáše Bati ve Zíně Fakulta multimediálních komunikací ateliér Animovaná tvorba vypisuje výběrové řízení na obsazení sdílené pozice Akademický pracovník. Kvalifikační požadavky: vysokoškolské vzdělání v oboru – minimálně magisterské praxe v oboru pedagogická praxe schopnost výuky v anglickém jazyce pozitivní pedagogický přístup a angažovanost pro obor schopnost identifikace s koncepcí výuky, která je charakteristická pro tento ateliér morální a…

23.7.2019

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně Fakulta logistiky a krizového řízení Ústav ochrany obyvatelstva vypisuje výběrové řízení na obsazení pozice: Akademický pracovník – asistent Požadavky: vysokoškolské vzdělání (absolvovaný magisterský studijní program), předpoklad pro brzké dosažení titulu Ph.D. v oboru Inženýrská informatika, Informatika, SW inženýrství publikační činnost v oboru předpoklady pro pedagogickou a vědecko-výzkumnou práci zájem o další…

22.7.2019

Odborný asistent – VŠ na právnické fakultě

Filmová a televizní fakulta AMU - Katedra produkce (Hlavní město Praha)

Částečný úvazek

Děkan Filmové a televizní fakulty Akademie múzických umění v Praze (dále jen FAMU) vyhlašuje výběrové řízení na pozici odborného asistenta Katedry produkce. Výběrové řízení se řídí Řádem výběrového řízení pro obsazování míst akademických pracovníků AMU, čl. 1, odst. 3) a § 77 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., v platném znění. Náplň práce: • Výuka…

20.7.2019

Lektor / lektorka – turecký jazyk a didaktika ne-evropských jazyků

Filozofická fakulta UK - Katedra blízkého východu (Hlavní město Praha)

Plný úvazek

Katedra Blízkého východu Název pracovní pozice: akademický pracovník – lektor / lektorka Obor a zaměření: turecký jazyk a didaktika ne-evropských jazyků předpokládaná platová třída: L1 Úvazek: 1 (40 hodin týdně) na dobu určitou Požadavky: minimálně magisterské vzdělání jazykovědně-praktického typu (didaktika jazyka, translatologie apod.) výhled k dosažení titulu Ph.D. výborná praktická znalost tureckého jazyka, umožňující vedení kurzů…

19.7.2019

Odborný asistent – praktický francouzský jazyk, didaktika francouzského jazyka

Filozofická fakulta UK - Ústav románských studií (Hlavní město Praha)

Částečný úvazek

Ústav románských studií Název pracovní pozice: akademický pracovník – odborný asistent Obor a zaměření: praktický francouzský jazyk, didaktika francouzského jazyka Předpokládaná mzdová třída: AP2 Úvazek: 0,75 (zástup za mateřskou a rodičovskou dovolenou) Požadavky: vysokoškolské vzdělání v oboru francouzská filologie titul Ph.D. (ideálně z románských jazyků nebo z didaktiky románských jazyků/didactique du FLE) a ochota dále se vzdělávat v oboru…

18.7.2019

Ústav světových dějin Název pracovní pozice: akademický pracovník – odborný asistent Obor a zaměření: Obecné a komparativní dějiny se zaměřením na novověké a nejnovější dějiny (19. –  20. století) se zaměřením na sociální/urbánní dějiny v evropském a globálním kontextu, tzv. heritage studies a studium migrací a kultur těchto skupin obyvatelstva, aplikace komparativního přístupu, transnacionalismu, historické etnografie /…

18.7.2019
1 2 5

Tyto stránky používají cookies. Setrváním na stránce souhlasíte s jejich používáním. Více informací

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close