• Academic with a focus on entomology

  Přírodovědecká fakulta UK (Hlavní město Praha)
  Plný úvazek

  Dean of the Faculty of Science, Charles University invites applications for the following academic position: DEPARTMENT OF ZOOLOGY with anticipated starting date of employment on September 1st 2021 Academic with a focus on entomology (position on boarding: lecturer, temporary contract as a substitute for employees on a foreign internship) Qualification: completed master’s degree from zoology…

 • Akademický pracovník – odborný asistent pro výuku etiky, politické a sociální filosofie

  Katolická teologická fakulta UK (Hlavní město Praha)
  Částečný úvazek

  Děkan Katolické teologické fakulty vypisuje výběrové řízení: Pracoviště: Katolická teologická fakulta Univerzity Karlovy Název pracovní pozice: akademický pracovník – odborný asistent pro výuku etiky, politické a sociální filosofie Platové ohodnocení: dle mzdového předpisu Univerzity Karlovy Úvazek: 0,5 Předpokládaný nástup: 1.10. 2021 Termín přihlášky: 31.8. 2021 Popis pozice: Výuka v rámci odborného zaměření. Vědecká práce v oboru Vedení studentských…

 • Akademický pracovník – odborný asistent pro výuku dějin literatury 19. století

  Katolická teologická fakulta UK (Hlavní město Praha)
  Částečný úvazek

  Děkan Katolické teologické fakulty vypisuje výběrové řízení: Pracoviště: Katolická teologická fakulta Univerzity Karlovy Název pracovní pozice: akademický pracovník – odborný asistent pro výuku dějin literatury 19. století Platové ohodnocení: dle mzdového předpisu Univerzity Karlovy Úvazek: 0,3 Předpokládaný nástup: 1.10. 2021 Termín přihlášky: 31.8. 2021 Popis pozice: Výuka v rámci odborného zaměření. Vědecká práce se zaměřením na dějiny literatury…

 • Akademický pracovník – odborný asistent pro výuku dogmatické teologie

  Katolická teologická fakulta UK (Hlavní město Praha)
  Částečný úvazek

  Děkan Katolické teologické fakulty vypisuje výběrové řízení: Pracoviště: Katolická teologická fakulta Univerzity Karlovy Název pracovní pozice: akademický pracovník – odborný asistent pro výuku dogmatické teologie Platové ohodnocení: dle mzdového předpisu Univerzity Karlovy Úvazek: 0,5 Předpokládaný nástup: 1.10. 2021 Termín přihlášky: 31.8. 2021 Popis pozice: Výuka v rámci odborného zaměření. Vědecká práce v oboru Vedení studentských prací a projektů….

 • RP1: PD researcher (postdoc position), FTE 1.0 FTE (100 %)

  Farmaceutická fakulta UK v Hradci Králové (Královéhradecký kraj)
  Plný úvazek

  Charles University, Faculty of Pharmacy in Hradec Králové, represented by the Dean of the Faculty, announces an open competition for the project Pre-application research into innovative medicines and medical technologies (InoMed), Project registration number: CZ.02.1.01/0.0/0.0/18_069/0010046 within the Operation Program Research, Development and Education (OP RDE), Call No. 02_18_069 for Pre-application research for ITI , to…

 • Akademický pracovník – odborný asistent pro výuku kanonického práva

  Katolická teologická fakulta UK (Hlavní město Praha)
  Částečný úvazek

  Děkan Katolické teologické fakulty vypisuje výběrové řízení: Pracoviště: Katolická teologická fakulta Univerzity Karlovy Název pracovní pozice: akademický pracovník – odborný asistent pro výuku kanonického práva Platové ohodnocení: dle mzdového předpisu Univerzity Karlovy Úvazek: 0,5 Předpokládaný nástup: 1.10.2021 Termín přihlášky: 31.8.2021 Popis pozice: Výuka v rámci odborného zaměření. Vědecká práce v oboru Vedení studentských prací a…

 • DDP student, agreement to perform work, 80 hours per month (0,5 FTE)

  Farmaceutická fakulta UK v Hradci Králové (Královéhradecký kraj)
  DPP/DPČ

  Charles University, Faculty of Pharmacy in Hradec Králové, represented by the Dean of the Faculty, announces an open competition for the project Pre-application research into innovative medicines and medical technologies (InoMed), Project registration number: CZ.02.1.01/0.0/0.0/18_069/0010046 within the Operation Program Research, Development and Education (OP RDE), Call No. 02_18_069 for Pre-application research for ITI, a project…

 • PD researcher – Within research programme Analytical Sciences for Safer Drugs a Nutraceuticals

  Farmaceutická fakulta UK v Hradci Králové (Královéhradecký kraj)
  Plný úvazek

  Charles University, Faculty of Pharmacy in Hradec Králové, represented by the Dean of the Faculty, announces an open competition for the project Efficiency and Safety Improvement of Current Drugs and Nutraceuticals: Advanced Methods – New Challenges (EFSA–CDN); Project registration number: CZ.02.1.01/0.0/0.0/16_019/0000841; within the Operation Program Research, Development and Education (OP RDE), PA 1, IP 1,…

 • Správce IT a fakultního HPC clusteru na Matematicko-fyzikální fakultě UK

  Matematicko-fyzikální fakulta UK (Hlavní město Praha)
  Plný úvazek

  Příležitost podílet se v týmu správců na budování nové výpočetní (HPC) infrastruktuře a jejího dalšího rozvoje v prostředí špičkového výzkumu. Úvazek uchazeče bude rozdělen mezi správu IT systémů fakulty a správu a rozvoj nově budovaného fakultního výpočetního clusteru s ambicí patřit k nejvýkonnějším v republice. Správa HPC clusteru a IT bude vyžadovat pravidelnou komunikaci s uživateli. Od uchazeče se očekává vstřícný, uživatelsky orientovaný a iniciativní (can…

 • FaF 13: Výzkumný pracovník, typ ESR I (Ph.D. student), úvazek 0,5 FTE (50 %) – Odborník pro ultra-vysokoúčinnou kapalinovou chromatografii – UHPLC

  Farmaceutická fakulta UK v Hradci Králové (Královéhradecký kraj)
  Částečný úvazek

  Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, zastoupená děkanem fakulty, vypisuje výběrové řízení, dle Zákona o vysokých školách, pro projekt Vytvoření expertního týmu pro pokročilý výzkum v separačních vědách, reg. č. projektu CZ.02.1.01/0.0/0.0/15_003/0000465, v rámci OP VVV, PO 1: Posilování kapacit pro kvalitní výzkum, SC 1: Zvýšení mezinárodní kvality výzkumu a jeho výsledků, na obsazení…

 • International Postdoctoral Fellowship – Pharmacometrics

  Farmaceutická fakulta UK v Hradci Králové (Královéhradecký kraj)
  Plný úvazek

  International Postdoctoral Fellowship – Pharmacometrics The Faculty of Pharmacy, Charles University (Hradec Králové, Czechia), represented by the Dean of the Faculty, invites applications for a Post-doctoral position for the project realized in the OP RDE, Call No. 02_18_053 “International mobility of research, technical and administrative workers of research organizations”. The position is open for researchers…

 • Tajemník/tajemnice fakulty

  1. lékařská fakulta UK (Hlavní město Praha)
  Plný úvazek

  Děkan 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy vypisuje výběrové řízení na obsazení pracovního (funkčního) místa: tajemník/tajemnice fakulty. Předpokládané jmenování do funkce k 1.10.2021. Jedná se o funkci podle § 32 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách v aktuálním znění. Rozsah pracovních úkolů a odpovědností tajemníka je vymezen vnitřními předpisy fakulty, zejména Organizačním řádem děkanátu fakulty (Opatření…

 • Akademický/ká pracovník/ce AP1/AP2/AP3/AP4 – asistent-ka/odborný asistent-ka/docent-ka/profesor-ka pro Katedru farmaceutické botaniky

  Farmaceutická fakulta UK v Hradci Králové - Katedra farmaceutické botaniky (Královéhradecký kraj)
  Ostatní

  Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové zastoupená děkanem fakulty, vypisuje výběrové řízení dle Zákona o vysokých školách na obsazení místa: Akademický/ká pracovník/ce AP1/AP2/AP3/AP4 – asistent-ka/odborný asistent-ka/docent-ka/profesor-ka pro Katedru farmaceutické botaniky Požadavky: ukončené doktorské studium (Ph.D.) v oboru farmakognozie, chemie přírodních látek, organická chemie, biochemie nebo v příbuzném oboru (případně předpoklady pro brzké ukončení), aktivní znalost anglického…

 • Akademický/ká pracovník/ce AP1/AP2/AP3/AP4 – asistent-ka/odborný asistent-ka/docent-ka/profesor-ka pro Katedru sociální a klinické farmacie

  Farmaceutická fakulta UK v Hradci Králové - Katedra sociální a klinické farmacie (Královéhradecký kraj)
  Ostatní

  Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové zastoupená děkanem fakulty, vypisuje výběrové řízení dle Zákona o vysokých školách na obsazení místa: Akademický/ká pracovník/ce AP1/AP2/AP3/AP4 – asistent-ka/odborný asistent-ka/docent-ka/profesor-ka pro Katedru sociální a klinické farmacie Požadavky: ukončené doktorské studium (Ph.D.) v oboru klinická a sociální farmacie, farmakologie, farmacie nebo v příbuzném oboru (případně předpoklady pro brzké ukončení), dosažení specializačního…

 • Akademický pracovník pro Katedru německých a rakouských studií – 0,5 úvazek – zaměření na německou literaturu, kulturu a právo

  Fakulta sociálních věd UK - Institut mezinárodních studií / Katedra německých a rakouských studií (Hlavní město Praha)
  Částečný úvazek

  Děkanka Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy vypisuje výběrové řízení na obsazení pracovního místa na pozici akademického pracovníka / akademické pracovnice se zaměřením na německou literaturu, kulturu a právo pro Katedru německých a rakouských studií Institutu mezinárodních studií Fakulty sociálních věd Univerzita Karlova. Vybraný uchazeč se zapojí do výuky povinných seminářů k předmětům na bakalářské úrovni a…

 • Vedoucí Katedry ruských a východoevropských studií

  Fakulta sociálních věd UK - Institut mezinárodních studií / Katedra ruských a východoevropských studií (Hlavní město Praha)
  Plný úvazek

  Děkanka Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy vypisuje výběrové řízení na obsazení pracovního místa na pozici vedoucí / vedoucího Katedry ruských a východoevropských studií pro Institut mezinárodních studií Fakulty sociálních věd Univerzita Karlova. Požadavky:  minimálně titul Ph.D. v příslušném oboru vysokoškolské vzdělání a publikační činnost v oboru zkušenost s řízením vědeckých a pedagogických týmů, vedením domácích i zahraničních…

 • Akademický pracovník / akademická pracovnice pro Katedru marketingové komunikace a public relations

  Fakulta sociálních věd UK (Hlavní město Praha)
  Částečný úvazek

  Děkanka Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy vypisuje výběrové řízení na obsazení pracovního místa na pozici akademického pracovníka / akademické pracovnice pro Katedru marketingové komunikace a public relations na Institutu komunikačních studií a žurnalistiky Fakulty sociálních věd Univerzita Karlova. Požadavky: ukončené vysokoškolské vzdělání s akademickou nebo vědeckou hodností docent nebo Ph.D. (či ekvivalentními a vyššími) minimálně…

 • Akademický pracovník na Katedru sportů v přírodě

  Fakulta tělesné výchovy a sportu UK - Katedra sportů v přírodě (Hlavní město Praha)
  Částečný úvazek

  Děkanka Fakulty tělesné výchovy a sportu Univerzity Karlovy vypisuje výběrové řízení na obsazení místa Asistent/asistentka nebo odborný asistent/asistentka na katedru sportů v přírodě s datem nástupu dohodou a výší pracovního úvazku 0,5. Požadavky:    Dokončené magisterské studium v oboru tělesné výchov    Organizační schopnosti, schopnost týmové práce na pracovišti, prezentační dovednosti    Odborné zaměření na lyžování,…

Tyto stránky používají cookies. Setrváním na stránce souhlasíte s jejich používáním. Více informací

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close