Inzerát je již neplatný

Inzerovaná pozice "Výzkumný pracovník/výzkumná pracovnice + mobilita: Department of Gynaecological Oncology, Bartshealth NHS Trust, Royal London Hospital; Barts Cancer Institute, Queen Mary, University of London" (1. lékařská fakulta UK - Gynekologicko – porodnická klinika 1. LF UK a VFN, Hlavní město Praha) již není aktivní. Podívejte se prosím na aktuální nabídky inzerátů.