Přehled

Geologický ústav AV ČR, v. v. i. vyhlašuje v souladu se zákonem č. 283/1992 Sb. o Akademii věd České republiky, ve znění zákona č. 420/2005 Sb. a Stanov AV ČR výběrové řízení na pozici výzkumných pracovníků a odborných pracovníků výzkumu a vývoje v oborech geologie, strukturní geologie, petrologie, geochemie, geologie a geochemie životního prostředí, paleontologie, geofyzika a geomechanika.

Pokračování na zdrojové stránce: https://www.gli.cas.cz/cs/konkurz

Zdroj: https://www.gli.cas.cz/cs/konkurz