Přehled

Děkan Lesnické a dřevařské fakulty Mendelovy univerzity v Brně

vyhlašuje výběrové řízení na obsazení míst

 • akademických pracovníků – vedoucích ústavů LDF (úvazek 1,0) pro

 1. Ústav hospodářské úpravy lesa a aplikované geoinformatiky

 2. Ústav matematiky

 3. Ústav geologie a pedologie

 4. Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie

 5. Ústav lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky

 6. Ústav inženýrských staveb, tvorby a ochrany krajiny

 7. Ústav techniky

 8. Ústav ochrany lesů a myslivosti

 9. Ústav zakládání a pěstění lesů

 10. Ústav nauky o dřevě

 11. Ústav ekologie lesa

Kvalifikační a odborné předpoklady (požadavky): dosažení vědecko-pedagogické hodnosti profesor nebo docent, resp. vědecká kvalifikace Ph.D. (případně ekvivalent), vědecká a tvůrčí práce doložená výstupy – předložení nejvýznamnějších publikačních, vědeckých a tvůrčích výsledků za období posledních 5 let, organizační schopnosti, schopnost orientovat se v pracovněprávních předpisech a ekonomických pravidlech hospodaření na VŠ, zahraniční kontakty – aktivní znalost anglického jazyka, předložení koncepce rozvoje daného oboru a ústavu ve vzdělávací a vědecko-výzkumné oblasti.

Pokračování ve zdrojovém dokumentu: https://is.mendelu.cz/dok_server/slozka.pl?id=33622;download=213649

 

Zdroj: https://is.mendelu.cz/dok_server/slozka.pl?id=33622;download=213649