Přehled

Děkanka FF UHK vypisuje výběrové řízení na obsazení místa vedoucího Katedry politologie FF UHK.

Více informací je k dispoziciv dokumentu na adrese: https://www.uhk.cz/Download/?DocumentID=31726

Zdroj: https://www.uhk.cz/cs-CZ/UHK/Uredni-deska/personalni-vyberova-rizeni-a-souteze.aspx