Přehled

ENGLISH VERSION AVAILABLE HERE: https://czechresearchjobs.net/job/researcher-research-focus-of-the-expert-team-computer-simulation-by-the-method-of-molecular-dynamics-in-the-area-of-piezoelectric-phenomena-and-nano-plasticity-of-materials/

Ředitel vysokoškolského ústavu Nové technologie – výzkumné centrum Západočeské univerzity v Plzni (dále jen „vyhlašovatel“) vyhlašuje výběrové řízení na obsazení míst vědeckých pracovníků na pracovní pozici:

Vědecký pracovník

Výzkumné zaměření odborného týmu: Počítačová simulace metodou molekulární dynamiky v oblasti piezoelektrických jevů a plasticity materiálů

Úspěšný kandidát se připojí k mezinárodně spolupracujícímu týmu vědců ve vysokoškolském ústavu Nové technologie – výzkumné centrum na Západočeské univerzitě. Bude přispívat k probíhajícím výzkumným projektům a zároveň bude mít příležitost navrhovat a věnovat se novým výzkumným aktivitám v širším rámci výzkumných témat skupiny, která se zaměřuje na počítačové simulace nano-plasticity kovových materiálů a piezoelektrických efektů feroelektrik. Zkušenosti s klasickou molekulární dynamikou jsou obzvlášť cenné.

Popis pracovní pozice:

Vybraní pracovníci posílí stávající kvalitní výzkumný tým Západočeské univerzity v Plzni. Jeho hlavní náplní bude zapojení se do činností odborného týmu pod vedením mentora a do plnění stanoveného plánu VaV činností. K výkonu vlastní vědecké práce patří publikace VaV výsledků v prestižních zahraničních impaktovaných časopisech a na významných konferencích, aplikované výsledky, zapojení se do národních i mezinárodních výzkumných projektů a organizování odborného života na pracovišti (semináře, konference).

Pokračování ve zdrojovém dokumentu: https://zcu.cz/pracoviste/per/Volna_mista/NTV-VP-4.2..doc

Zdroj: https://zcu.cz/pracoviste/per/Volna_mista/NTV-VP-4.2..doc