Přehled

Děkan Fakulty podnikatelské VUT v Brně vypisuje výběrové řízení na obsazení pracovní pozice vědeckovýzkumný pracovník:

.

2 místa vědeckovýzkumný pracovník na Ústav ekonomiky (částečný úvazek 0,25)

Kvalifikační požadavky:

  • vysokoškolské vzdělání ekonomického směru,
  • ukončené nebo zahájené doktorské studium,
  • zkušenosti s granty a projekty VŠ,
  • znalost anglického jazyka.

Pokračování na zdrojové stránce: https://www.vutbr.cz/uredni-deska/prace/vyberova-a-prijimaci-rizeni-na-pracovni-mista-f18832/fp-vedeckovyzkumny-pracovnik-ustav-ekonomiky-d180031

 

Zdroj: https://www.vutbr.cz/uredni-deska/prace/vyberova-a-prijimaci-rizeni-na-pracovni-mista-f18832/fp-vedeckovyzkumny-pracovnik-ustav-ekonomiky-d180031