Přehled

VŘ – vědecko-pedagogický pracovník/pracovnice – HM/26.4.2018

Čj: UKFHS/10934/2018-1

VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ

V souladu s čl. 2 odst. 1. Řádu výběrového řízení Univerzity Karlovy tímto vypisuji výbě-rové řízení na pozici vědecko-pedagogického pracovníka/pracovnice (plný pracovní úvazek, doba určitá – 3 roky) pro Historický modul FHS.

Od uchazeče se očekává, že se bude podílet 1) na českojazyčné i anglickojazyčné výuce historie v rámci bakalářského studia (koncipování a vypisování nových historických kurzů, zapojení do výuky a/nebo atestace povinných předmětů, organizace výuky), 2) na výuce popř. organizaci studia v rámci magisterského a postgraduálního studia; dále že bude 3) vést studentské závěrečné práce (bakalářské a diplomové) a 4) vyvíjet vědeckou a publikační činnost.

Požadavky k výběrovému řízení:

– dokončené magisterské i postgraduální vzdělání v oboru historie, zaměření na kulturní dějiny evropského středověku – kopie dokladů o nejvyšším dosaženém vzdělání;

– zahraniční studijní pobyt v oboru historie výhodou – kopie dokladu o studiu historie v zahraničí;

– předchozí zkušenosti s výukou v českém a v anglickém jazyce;

– přehled publikační a konferenční činnosti v oboru;

– aktivní znalost angličtiny a jednoho dalšího evropského jazyka;

– strukturovaný životopis;

– motivační dopis.

Nástup: dle dohody, nejpozději v říjnu 2018

Přihlášky do výběrového řízení zasílejte nejpozději do 25. května 2018 včetně (razítko poštovního úřadu), na adresu: Fakulta humanitních studií UK, Martina Kořínková, personální oddělení, U Kříže 8, 158 00 Praha 5;

e-mail: martina.korinkova@fhs.cuni.cz

Praha, 26. dubna 2018

Ing. arch. Mgr. Marie Pětová, Ph.D.

děkan FHS UK

Zdroj: https://fhs.cuni.cz/FHS-1933.html