Přehled

Cílem této práce je analýza uvolňování těžkých kovů a nutričních prvků z komerčně dodávaného biouhlu do půdního prostředí a jejich další využití rostlinami v nádobových a polních experimentech. Uvolňování bude testováno na několika typech půdy s cílem ozřejmit vliv vlastností rozpuštěné organické hmoty. Dále bude sledováno zůstatkové množství prvků sorbovaných na biouhlu.

Školitel: Kučerík Jiří, doc. Ing., Ph.D.

Přihláška / přijímací řízení

Zdroj: https://www.fch.vut.cz/studenti/programy/obor/13023