Přehled

Práce bude mít převážně experimentální charakter, bude zaměřena na reakce ozónu s povrchem různých kovových a keramických materiálů používaných zejména ke konstrukci zařízení pracujících s ozónem. Ozón bude generován pomocí dielektrického bariérového výboje a pomocí absorpční spektroskopie bude stanovována jeho koncentrace. Kromě experimentální práce se bude jednat i o práci na teoretickém modelu a vysvětlení procesů na probíhajících na površích.

Školitel: Kozáková Zdenka, doc. Ing., Ph.D.

Přihláška / přijímací řízení

Zdroj: https://www.fch.vut.cz/studenti/programy/obor/13024