Přehled

Ředitel Ústavu pro nanomateriály, pokročilé technologie a inovace,
Technické univerzity v Liberci,
vypisuje výběrové řízení na místo:

06_8430_ SPECIALISTA NA KONSTRUKCE

PROJEKT OP VVV – MODULÁRNÍ PLATFORMA PRO AUTONOMNÍ PODVOZKY SPECIALIZOVANÝCH ELEKTROVOZIDEL PRO DOPRAVU NÁKLADU A ZAŘÍZENÍ,
REG. Č. CZ.02.1.01/0.0/0.0/16_025/0007293

Charakteristika:

 • Vědecko-výzkumný pracovník do oddělení konstrukce strojů
 • Specialista na konstrukce a navrhování

Požadované dovednosti:

 • odbornost a praxe v navrhování, konstruování a optimalizování částí a systémů
 • znalost CAD/CAE programů
 • zkušenosti s modelováním strojních dílů, rámů, tvorba konceptů
 • schopnost samostatného vedení výzkumného úkolu
 • pokročilé dovednosti v interpretaci dat – kreativita, systematičnost, schopnost formulovat závěry
 • kreativní myšlení, schopnost systematické práce a vyvozování závěrů z prováděných experimentů
 • smysl pro zodpovědnost a týmovou práci
 • schopnost prezentovat vědecké výsledky písemnou formou v indexovaných časopisech (SCOPUS, ISI WOS) s Impakt faktorem
 • schopnost prezentovat vědecké výsledky ústní formou na mezinárodních vědeckých konferencích

Požadované vzdělání a praxe:

 • ukončené magisterské studium v technickém oboru, probíhající či případně ukončené doktorské studium výhodou
 • H-index 1 výhodou
 • znalost anglického jazyka slovem i písmem, znalost dalšího cizího jazyka výhodou

Pracovní poměr:

 • 20% úvazek, případně dle dohody
 • pracovní smlouva bude uzavřena na dobu určitou do 31. 12. 2022, s možností prodloužení

Termín nástupu:

 • ihned, případně dle dohody

Mzdové zařazení:

 • mzdová třída C2 – C3 dle vnitřního mzdového předpisu a dosažené vědecké hodnosti

Pracovní podmínky a mzdové zařazení se řídí Pracovním řádem, Vnitřním mzdovým předpisem Technické univerzity v Liberci, zákoníkem práce a Řádem výběrového řízení pro obsazování míst akademických pracovníků a dalších zaměstnanců Technické univerzity v Liberci.

Nabízíme:

 • práci na výzkumných projektech
 • příjemné pracovní prostředí
 • zajímavou, různorodou a zodpovědnou práci
 • pružnou pracovní dobu
 • možnost hlídání dětí už od 6 měsíců
 • jazykové kurzy
 • závodní stravování
 • 5,6 týdne (28 dnů) dovolené
 • možnost ubytování na zaměstnanecké ubytovně

K přihlášce do výběrového řízení musí být přiloženy tyto listinné dokumenty:
a) stručný životopis
b) stručná charakteristika dosavadní odborné činnosti
c) doklady o ukončeném vzdělání, příp. doklady o odborné způsobilosti a členství v odborných společnostech

Výběrové řízení proběhne v prvním kole posouzením doručených listinných dokumentů, v případě konání druhého kola, osobním pohovorem s vybranými uchazeči. O výsledku budou všichni uchazeči informováni nejpozději do 30 dnů od ukončení výběrového řízení.

Přihlášku do výběrového řízení včetně výše uvedených dokumentů doručte nejpozději dne 31.10.2018 e-mailem nebo poštou na níže uvedené adresy:

Technická univerzita v Liberci
Personální oddělení
Studentská 2
461 17 Liberec 1

Kontaktní osoba: Mgr. Jitka Havlíková, Personální oddělení
e-mail: volnamista@tul.cz

Zdroj: https://www.tul.cz/document/7076