Přehled

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení funkce ředitelky/ředitele Ústavu anorganické chemie AV ČR, v. v. i. (ÚACH)

Rada Ústavu anorganické chemie AV ČR, v. v. i. vyhlašuje veřejné výběrové řízení na obsazení funkce ředitelky/ředitele pracoviště.

Předpokládané funkční období: od 1. července 2018 do 30. června 2023.

Požadavky:

  • splnění zákonných podmínek podle ustanovení § 17, odstavec (4) – (6) zákona č. 341/2005 Sb., o veřejných výzkumných institucích v platném znění
  • vysokoškolské vzdělání a vědecká hodnost
  • významné vědecké výsledky
  • organizační schopnosti a manažerské zkušenosti
  • aktivní znalost anglického jazyka, další jazykové znalosti jsou výhodou
  • morální a trestní bezúhonnost

Ředitel pracoviště nesmí být členem řídících nebo kontrolních orgánů právnických osob provozujících podnikatelskou činnost a nesmí se podílet na podnikání právnických osob působících v oblasti, která je předmětem činnosti pracoviště. Uvedené omezení se nevztahuje na správu vlastního majetku (§ 17 odst. 6 zákona č. 341/2005 Sb.).

Pokračování ve zdrojovém dokumentu: https://www.iic.cas.cz/userfiles/Oznameni_o_vyhlaseni_vyberoveho_rizeni_2018.pdf

Zdroj: https://www.iic.cas.cz/userfiles/Oznameni_o_vyhlaseni_vyberoveho_rizeni_2018.pdf