Přehled

Rada Ústavu biologie obratlovců AV ČR, v. v. i., vyhlašuje výběrové řízení na obsazení funkce ředitele pracoviště.

Požadavky

Uzávěrka přihlášek: 15. února 2019, 14:00

Zdroj: http://www.avcr.cz/cs/o-nas/kariera/reditele-pracovist