Přehled

Čj. UKKTF/100939/2023
V Praze dne 27. 2. 2023

Děkan Katolické teologické fakulty vypisuje výběrové řízení
na obsazení místa akademický pracovník – profesor.

Pracoviště: Katolická teologická fakulta Univerzity Karlovy
Zaměření: filosofie, křesťanská etika, aplikovaná etika, sociální etika.
Mzdové zařazení: AP4 dle mzdového předpisu Univerzity Karlovy.
Úvazek při nástupu 0,2.
Předpokládaný nástup: 15. 4. 2023
Termín přihlášky: 31. 3. 2023

Popis pracovní pozice:

  • Pedagogická činnost v rámci odborného zaměření.
  • Vědecká činnost v rámci odborného zaměření.
  • Ostatní činnosti v rámci odborného zaměření.

Požadavky na uchazeče:

  • Jmenování profesorem v oboru filosofie.
  • Občanská a morální bezúhonnost.
  • Jazykové schopnosti: latina nebo řečtina, aktivní znalost dvou moderních jazyků.

Náležitosti přihlášky:

  • Strukturovaný profesní životopis.
  • Přehled pedagogické a vědecké činnosti i další odborné praxe.
  • Kopie dokladů o vzdělání (případně s českým překladem).

Na základě podání přihlášky do výběrového řízení zpracovává KTF UK osobní údaje uchazečů v souladu s příslušnými právními předpisy a dalšími předpisy UK.

Způsoby přihlášení:

Přihlášku se všemi přílohami doručte na adresu: Katolická teologická fakulta Univerzity Karlovy, Kancelář děkana, Thákurova 3, 160 00 Praha 6, nebo elektronicky na: podatelna@ktf.cuni.cz.

Průběh výběrového řízení:

Pravidla stanoví Řád výběrového řízení Univerzity Karlovy.