Přehled

Děkanka Fakulty aplikovaných věd ZČU
vyhlašuje výběrové řízení na pozici

akademického pracovníka
Katedry mechaniky

Popis pracovní pozice:

  • pedagogická činnost v rámci oddělení Stavitelství, vedení kvalifikačních prací
  • garantování studijních předmětů v navazujícím magisterském studijním programu Stavitelství
  • příprava, získávání a vedení výzkumných projektů účelové podpory a smluvního výzkumu
  • koncepční rozvoj spolupráce s národními a zahraničními výzkumnými institucemi

Požadujeme:

  • ukončené vysokoškolské vzdělání v oboru pozemní stavby nebo obdobném
  • profesor nebo docent v oboru stavitelství nebo obdobném
  • prokazatelné zkušenosti s koordinací vědeckých a pedagogických aktivit
  • kvalitní výsledky ve výzkumu a vývoji a odpovídající publikační činnost v uvedeném oboru
  • minimálně 5 let praxe při řešení národních a mezinárodních projektů
  • komunikativní znalost anglického jazyka

Pokračování ve zdrojovém dokumentu: http://www.zcu.cz/pracoviste/per/Volna_mista/KME-9.11.18.docx

Zdroj: http://www.zcu.cz/pracoviste/per/Volna_mista/KME-9.11.18.docx