Přehled

Název pracovní pozice: akademický pracovník – profesor
Předpokládaná mzdová třída: AP3
Obor a zaměření: historik umění se specializací na dějiny a teorii architektury 20. století
Úvazek: 0,5 (20 hodin týdně) na dobu určitou

Popis pracovní činnosti:

 • vedení přednášek a seminářů,
 • vedení a oponování závěrečných prací (bakalářských, diplomových a doktorských),
 • účast ve zkušebních komisích,
 • vedení odborných exkurzí a další činnosti související s výukou a chodem Ústavu.

Požadavky:

 • profesorský titul v oboru dějin umění,
 • schopnost přednášet, vyučovat a publikovat v českém jazyce,
 • zkušenost s vysokoškolskou pedagogickou a vědeckou činností,
 • organizační a administrativní schopnosti.

Předpokládaný nástup: 1. října 2019
Termín přihlášky: 1. srpna 2019

Náležitosti přihlášky:

 • Přihláška-do-VŘ,
 • přehled publikační a vědecko-výzkumné činnosti,
 • kopie dokladů o vzdělání,
 • představa o působení na vypisovaném místě (max. 1 str.).

Způsoby přihlášení:

 • písemně poštou/osobně:
  přihlášku se všemi přílohami zašlete poštou nebo doručte osobně na adresu Mgr. Hana Holubová, osobní oddělení FF UK, nám. Jana Palacha 1/2, 116 38 Praha,
 • e-mailem:
  přihlášku se všemi přílohami zašlete emailem na adresu hana.holubova@ff.cuni.cz.

 

Komise může podle vlastního uvážení pozvat všechny nebo vybrané uchazeče k dalšímu kolu výběrového řízení, tedy k pohovoru nebo veřejné přednášce.

Zdroj: https://www.ff.cuni.cz/2019/07/vyberove-rizeni-ze-dne-1-7-2019-ustav-pro-dejiny-umeni/