Přehled

Děkan Lékařské fakulty Masarykovy univerzity vyhlašuje výběrové řízení na pozici přednosty a souběžně na pracovní pozici akademického pracovníka pro

Katedru ošetřovatelství a porodní asistence

Předpoklady pro vyhlášenou pozici jsou:

  • VŠ vzdělání ve zdravotnickém nebo příbuzném oboru případně ekvivalentní vzdělání dosažené v zahraničí
  • habilitace ve smyslu zákona o vysokých školách v platném znění
  • vítána profesura nebo předpoklad jejího brzkého dosažení
  • splnění předpokladů dle zákona č. 451/1991 Sb.; nemusí dokládat osoby narozené po 01.12.1971
  • osobnostní a odborné předpoklady pro řízení katedry Lékařské fakulty
  • osobnostní a odborné předpoklady pro garanci odborných předmětů vyučovaných na pracovišti
  • vědecká a publikační činnost v oboru
  • morální bezúhonnost

Pokračování na zdrojové stránce: https://www.muni.cz/o-univerzite/kariera-na-mu/volna-mista/44629

Zdroj: https://www.muni.cz/o-univerzite/kariera-na-mu/volna-mista/44629