Přehled

Sociologický ústav AV ČR, v. v. i., vypisuje výběrové řízení na pozici ODBORNÝ PRACOVNÍK / PRACOVNICE se zaměřením na kulturní a institucionální změnu ve výzkumných a vysokoškolských organizacích ve výzkumném oddělení Národní kontaktní centrum – gender a věda.

Náplň práce:

 • dlouhodobé budování vlastní expertízy v problematice prosazování kulturní a institucionální změny ve výzkumných a vysokoškolských institucích,
 • příprava metodických a školících materiálů,
 • zajištění školení a workshopů na téma kulturní a institucionální změny pro Pracovní skupinu pro změnu,
 • zajištění podpory tzv. kontaktního místa pro problematiku genderové rovnosti v Horizontu 2020 a návazném víceletém programu na podporu výzkumu Horizont Evropa,
 • spolupráce s Technologickým centrem AV ČR – zajištění vystoupení na info dnech ke kulturní a institucionální změně a podpoře genderové rovnosti v programu Horizont 2020,
 • správa a aktualizace webové stránky programu,
 • komunikace s vysokými školami a výzkumnými institucemi (nabídka školení a workshopů, představování přístupu kulturní a institucionální změny, poskytování konzultací na téma, jak zavádět kulturní a institucionální změnu),
 • spolupráce se zahraničními partnery a expertkami.

Přístup kulturní a institucionální změny
Kulturní a institucionální změna je v současné době dominantním přístupem k prosazování genderové rovnost ve výzkumných a vysokoškolských institucích. Jde o komplexní přístup, který systematicky začleňuje genderovou perspektivu do všech oblastí vědecké práce i fungování institucí. Cílem je jak posílení genderové rovnosti z hlediska profesního uplatnění a kariérního rozvoje, tak rozvoj institucí a zvýšení kvality vědeckého bádání a výzkumu. Koncept v praktické rovině představuje: 1) zavádění různých programů a opatření v rámci výzkumných a vysokoškolských institucí a grantových agentur a 2) systematické začlenění genderové perspektivy do výzkumného procesu a tvorby vědeckých poznatků. Přístup reaguje na existenci strukturálních bariér a nevědomých genderových schémat a předsudků. Nevěnuje se pouze individuální podpoře znevýhodněných skupin (žen, rodičů aj.), ale zdůrazňuje proměnu kultury pracovního prostředí a institucionálních podmínek a pravidel pro vědeckou práci, která bude mít pozitivní dopad na všechny.

Kvalifikační požadavky:

 • praxe v genderové oblasti,
 • povědomí o fungování akademické sféry a její kultuře,
 • komunikativnost, empatie, schopnost přístupně a přátelsky komunikovat témata genderové rovnosti ve vědě,
 • schopnost pracovat v týmu,
 • výborná znalost anglického jazyka v psaném i mluveném projevu (nutná pro komunikaci se zahraničními partnery),
 • ochota jezdit na služební cesty po ČR,
 • výhodou základní znalost práce s webovým administračním systémem WordPress a se sociálními sítěmi,
 • výhodou znalosti a zkušenosti z oblasti personálního řízení.

Nabízíme:

 • práci na úvazek 0,5 až 1,0 dle dohody v prestižní veřejné výzkumné instituci,
 • dobré finanční ohodnocení,
 • benefity: 5 týdnů dovolené, stravenky, sick days, příspěvek na penzijní připojištění, jazykové kurzy,
 • práci v příjemném prostředí v centru Prahy,
 • pracovní smlouvu na dobu určitou do 31. 12. 2020,
 • nástup od 13. 5. 2019 nebo dohodou.

Požadované materiály k přijímacímu řízení:

 • životopis obsahující informace zejména o praxi kandidáta/kandidátky,
 • motivační dopis.

NKC – gender a věda ve svém kolektivu rádo přivítá kolegy-muže.

Dotazy k výběrovému řízení směřujte na vedoucí Národního kontaktního centra – gender a věda Mgr. Marcelu Linkovou, Ph.D., https://www.soc.cas.cz/lide/marcela-linkova.

V případě, že Vás pracovní pozice oslovila, zašlete nám, prosím, do 23. dubna 2019 výše uvedené materiály na email petra.pekarkova@soc.cas.cz nebo na adresu Sociologický ústav AV ČR, v.v.i., Personální oddělení, Jilská 1, 110 00 Praha 1.

Za projevený zájem o spolupráci předem děkujeme. Vybraní kandidáti a kandidátky na pozici budou pozváni na základě vyhodnocení zaslaných materiálů k ústnímu pohovoru.

Zasláním životopisu a dalších materiálů k výběrovému řízení uděluje uchazeč/uchazečka souhlas se zpracováním a uchováním osobních údajů za účelem zprostředkování zaměstnání, a to na dobu výběrového řízení, nejdéle však na dobu 1 roku od jejich zaslání, v souladu s Obecným nařízením o ochraně osobních údajů 2016/679 (GDPR). Udělení souhlasu je možné kdykoliv odvolat.