Přehled

Děkanka Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy vypisuje výběrové řízení na obsazení pracovního místa na pozici vedoucí/vedoucího katedry mikroekonomie a matematických metod na Institutu ekonomických studií Fakulty sociální věd Univerzity Karlovy.

 

Požadavky:

  • hodnost docenta či profesora (či probíhající habilitační nebo profesorské řízení) v oboru ekonomie či v oboru financí anebo v blízkém oboru a to na škole, která je v oborech ekonomie a financí mezinárodně srovnatelná či lépe postavená než FSV UK
  • vysoce pokročilá znalost akademické angličtiny (např. dlouhodobá výuka v angličtině, publikace převážně v angličtině)
  • kvalitní publikační činnost ve vysoce hodnocených časopisech v oborech Economics, Business-Finance či případně v blízkých oborech dle Web of Science

 

Nabízíme:

  • pracovní úvazek ve výši 1,0 (tj. 40 hod/týden)
  • předpokládaný nástup 1. 4. 2019
  • pracovní náplň: tvůrčí aplikace výsledků vědecko-výzkumné činnosti do pedagogické činnosti, vedení studentů doktorského studijního programu, vedení specializovaných přednášek a seminářů, působení v komisích, oponentní posuzování doktorských a habilitačních prací, expertizní činnost na národní a mezinárodní úrovni

 

Písemná přihláška musí obsahovat:

  • akademický životopis
  • přehled publikační činnosti
  • ověřenou kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání
  • koncepci rozvoje katedry pro období 2019 – 2023, jejíž součástí bude především koncepce pedagogické a výzkumné činnosti a výhled rozvoje v personální oblasti

Zájemci mohou své přihlášky posílat do 3. 1. 2019 na emailovou adresu: kariera@fsv.cuni.cz nebo do podatelny FSV na adrese Fakulta sociálních věd Univerzita Karlova, personální oddělení, Smetanovo nábřeží 6, Praha 1, PSČ 110 01, a to s označením „Vedoucí katedry mikroekonomie a matematických metod IES“.