Přehled

Ředitel Ústavu pro nanomateriály, pokročilé technologie a inovace,
Technické univerzity v Liberci
vypisuje výběrové řízení na místa:

05_8420_ PRACOVNÍK VÝZKUMU
DO ODDĚLENÍ VOZIDEL A MOTORŮ

PROJEKT OP VVV – MODULÁRNÍ PLATFORMA PRO AUTONOMNÍ PODVOZKY SPECIALIZOVANÝCH
ELEKTROVOZIDEL PRO DOPRAVU NÁKLADU A ZAŘÍZENÍ,
REG. Č. CZ.02.1.01/0.0/0.0/16_025/0007293

Charakteristika:

 • vědecko-výzkumná a publikační činnost, sebevzdělávací aktivity, realizace projektů v oboru vývoje vozidel a
  motorů, obecného strojírenství

Požadované dovednosti:

 • odbornost, výzkum a publikování v oboru strojírenských věd se zaměřením zejména na vozidla a motory
 • zkušenosti s konstrukcí, vývojem a testováním vozidel a spalovacích motorů
 • znalost CAD sw, simulačních programů pro modelování vozidel a motorů
 • pracovní zkušenost s ovládáním motorových brzd a zkušebny POWERTRAIN
 • kreativní myšlení, schopnost systematické práce a vyvozování závěrů z prováděných experimentů
 • smysl pro zodpovědnost a týmovou práci

Požadované vzdělání a praxe:

 • ukončené magisterské studium v oboru strojírenství nebo mechatronika, znalost angličtiny nebo němčiny
  slovem i písmem
 • praxe v oboru strojírenství minimálně 1 rok (možno i formou částečných úvazků či brigád)

Pracovní poměr:

 • 60% – 100% úvazek, případně dle dohody
 • pracovní smlouva bude uzavřena na dobu určitou do 31.12.2023, popř. v návaznosti na délku trvání projektů

Termín nástupu:

 • ihned, případně dle dohody

Mzdové zařazení:

 • mzdová třída C2 – C3 dle vnitřního mzdového předpisu a dosažené vědecké hodnosti

Pracovní podmínky a mzdové zařazení se řídí Pracovním řádem, Vnitřním mzdovým předpisem Technické univerzity v Liberci, Zákoníkem práce a Řádem výběrového řízení pro obsazování míst akademických pracovníků a dalších zaměstnanců Technické univerzity v Liberci.

Nabízíme:

 • práci na výzkumných projektech
 • příjemné pracovní prostředí
 • zajímavou, různorodou a zodpovědnou práci
 • pružnou pracovní dobu
 • možnost hlídání dětí už od 6 měsíců
 • jazykové kurzy
 • závodní stravování
 • 5,6 týdne (28 dnů) dovolené
 • možnost ubytování na zaměstnanecké ubytovně

K přihlášce do výběrového řízení musí být přiloženy tyto listinné dokumenty:
a) stručný životopis
b) stručná charakteristika dosavadní odborné činnosti
c) seznam publikovaných odborných prací s případnými ohlasy
d) doklady o ukončeném vzdělání, příp. doklady o odborné způsobilosti dle požadovaných dovedností

Výběrové řízení proběhne v prvním kole posouzením doručených listinných dokumentů, v případě konání druhého kola, osobním pohovorem s vybranými uchazeči. O výsledku budou všichni uchazeči informováni nejpozději do 30 dnů od ukončení výběrového řízení.

Přihlášku do výběrového řízení včetně výše uvedených dokumentů doručte nejpozději dne 31.10.2018 e-mailem nebo poštou na níže uvedené adresy:

Technická univerzita v Liberci
Personální oddělení
Studentská 2
461 17 Liberec 1

Kontaktní osoba: Mgr. Jitka Havlíková, Personální oddělení
e-mail: volnamista@tul.cz

Zdroj: https://www.tul.cz/document/7075