Přehled

Ústav výzkumu globální změny AV ČR, v. v. i., hledá pracovnici/pracovníka na pozici odborného výzkumného pracovníka (kategorie postdoktorand, úvazek 0,1 ), s následujícím odborným zaměřením:

Výzkum a vývoj matematických modelů a optimalizačních algoritmů pro mikrořasové biologické systémy

Hlavní pracovní náplní uchazeče bude výzkumná, vývojová, projektová a publikační činnost v rámci aktivit Oddělení adaptivních biotechnologií s cílem vývoje a ověřování matematických modelů popisujících mechanismy biologických systémů se zaměřením na fotosyntetické procesy. Dále je přepokládáno využití získaných informací k optimalizaci kulitvací zkoumaných fotosyntetických mikroorganismů v biotechnologických aplikacích, zejména pak při optimalizaci kultivací v simulovaném kultivačním prostředí (bioreaktorech).

Požadované kvalifikační předpoklady:

  1. Řádně ukončené doktorské studium na univerzitě (Ph.D.), vztahující se zaměřením k některému z následujících oborů: systémové biologie, biofyziky, matematického modelování a biotechnologie.
  2. Zkušenosti s vývojem matematických modelů biologických systémů a kultivačních prostředí.
  3. Schopnost samostatné vědecké práce, včetně publikování v  časopisech s IF.
  4. Dobrá znalost anglického jazyka.
  5. Znalost práce s výpočetní technikou na úrovni obvyklé pro pozici výzkumného pracovníka.
  6. Zkušenosti s přípravou grantových žádostí a realizací výzkumných projektů.

Vítané odborné znalosti a schopnosti:

  1. Práce se SW pro vyhodnocování vědeckých dat a se statistickým SW.
  2. Obecný rozhled v biologii fotosyntetických mikroorganismů
  3. Zkušenosti ve spolupráci se zahraničními pracovišti či mezinárodními organizacemi.
  4. Předchozí publikační činnost v časopisech s IF.

Pokračování na zdrojové stránce: http://www.czechglobe.cz/cs/vyberova-rizeni/

Zdroj: http://www.czechglobe.cz/cs/vyberova-rizeni/