Přehled

Historický ústav AV ČR vypisuje výběrové řízení na místo postdoktoranda na 12–24 měsíců s nástupem 1. 1. 2019

Badatelské zaměření české, resp. (středo)evropské dějiny (9.–20. století)

Místo není vypisováno na konkrétní vědecké oddělení Historického ústavu.

Požadavky na uchazeče: titul Ph.D., Dr. či jejich ekvivalent, k 31. 12. 2018 maximálně 2 roky po obhájení disertace; pokročilá znalost alespoň jednoho světového jazyka

Podmínka přijetí: Avizované místo je součástí Programu podpory perspektivních lidských zdrojů – postdoktorandů. Výběr uchazečů proběhne ve dvou kolech, nejprve v Historickém ústavu AV ČR, následně na AV ČR. Finální rozhodnutí o přijetí/nepřijetí projektu učiní Akademická rada AV ČR. V obou kolech jsou odbornou komisí posuzovány dodané písemné podklady uchazeče.

Historický ústav AV ČR si vyhrazuje právo uvedené pracovní místo neobsadit.

Pokračování na zdrojové stránce: http://www.hiu.cas.cz/cs/vyberova-rizeni.ep/

Zdroj: http://www.hiu.cas.cz/cs/vyberova-rizeni.ep/