Přehled

Cílem této disertační práce je vytvořit systém pro predikci času potřebného pro vývoj softwarového systému a následně odhadovat náklady na vývoj. Během studia student získá přehled o metodách odhadování, klastrování dat.

Klíčovou roli v tomto tématu bude hrát způsob vhodně zvolit model pro nově hodnocený projekt. Disertační práce se bude zabývat možnosti automatizované optimalizace procesu výběru modelu s cílem navrhnout algoritmus, jehož cílem bude minimalizovat chyby odhadování. Kdy klíčový je optimálně zvolená skupina historických dat a schopnost průběžně měnit korekční hodnoty.

Pro bližší informace a dotazy kontaktujte přímo školitele na adrese rsilhavy@utb.cz