Přehled

Technologická agentura ČR (TA ČR) hledá nové externí hodnotitelky a hodnotitele, kvalifikované odborníky na výzkum a inovace, kteří se chtějí podílet na rozvoji českého výzkumu.

Prostřednictvím TA ČR podporuje stát výzkumné projekty, které reagují na současné výzvy a potřeby společnosti. Jsou to takové projekty, které využívají znalostního a kreativního potenciálu a nabízejí užitečná řešení prostřednictvím výzkumu a inovací. To vše se neobejde bez podpory těch správných projektů identifikovaných kvalitním hodnocením.

TA ČR hledá právě vás, kteří:

 • jste odborníky na výzkum a inovace z akademického nebo aplikačního prostředí, ideálně s vysokoškolským vzděláním
 • výhodou bude, pokud máte zkušenosti s podáváním či hodnocením projektů v oblasti výzkumu a inovací

Hledáme zejména odborníky se zaměřením na:

 • FA – Kardiovaskulární nemoci včetně kardiochirurgie
 • FB – Endokrinologie, diabetologie, metabolismus, výživa
 • FE – Ostatní obory vnitřního lékařství
 • FF – ORL, oftalmologie, stomatologie
 • FG – Pediatrie
 • FI – Traumatologie a ortopedie
 • FL – Psychiatrie, sexuologie
 • FM – Hygiena
 • FN – Epidemiologie, infekční nemoci a klinická imunologie
 • FO – Dermatovenerologie
 • FP – Ostatní lékařské obory
 • FQ – Veřejné zdravotnictví, sociální lékařství
 • FR – Farmakologie a lékárnická chemie
 • FS – Lékařská zařízení, přístroje a vybavení

Jaké projekty budete hodnotit:

K hodnocení každému přidělujeme takové návrhy projektů, které nejlépe odpovídají jeho profesnímu zaměření, odborným znalostem a zkušenostem. Témata návrhu závisí na zaměření jednotlivých programů TA ČR.

V případě zájmu se zaregistrujte přes Informační systém ISTA, podrobné instrukce naleznete na webových stránkách TA ČR: Registrace oponentů.

Případné dotazy směřujte na e-mailovou adresu: hodnotitele@tacr.cz