Přehled

Děkan Fakulty technologie ochrany prostředí Vysoké školy chemicko-technologické v Praze vypisuje výběrové řízení na obsazení následující pozice na Fakultě technologie ochrany prostředí:

• Odborný/ná asistent/ka v oboru Chemické a energetické zpracování paliv na Ústav energetiky (úvazek 0,5)

Požadavky:
Ukončené VŠ vzdělání v oboru, vědecká hodnost CSc., Dr. nebo Ph.D. v oboru, aktivní znalost angličtiny, případně i dalších cizích jazyků, profesní zkušenost v oblasti obnovitelných energetických zdrojů, zejména energetického zpracování biomasy – nejlépe na mezinárodní úrovni, vědecko-výzkumná činnost, odpovídající publikační činnost v dané oblasti.

Přihlášky:
Přihlášky společně s životopisem, přehledem dosavadní pedagogické a vědecké činnosti včetně přehledu publikační činnosti a ověřenými doklady o nabytí akademických a vědecko-pedagogických titulů doručte nejpozději do 10. 12. 2018 na adresu: VŠCHT Praha, Personální odbor, Technická 3, 166 28  Praha 6 – Dejvice.

Zdroj: https://www.vscht.cz/uredni-deska/vyberova-rizeni/vyberova-rizeni