Přehled

Děkan Filozofické fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích vypisuje podle § 77 zák. č. 111/98 Sb., o vysokých školách, v platném znění

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ

na obsazení místa vysokoškolského učitele

odborný asistent se zaměřením na španělskou lingvistiku (úvazek 0,50 FTE)

Požadavky:
– absolvované magisterské studium v oboru španělské filologie
– ukončené Ph.D. studium lingvistického směru
– publikační činnost se zaměřením na španělskou lingvistiku, doložit přehledem publikační činnosti
– předpoklady pro pedagogickou a vědeckovýzkumnou práci
– organizační schopnosti, morální bezúhonnost

Pokračování ve zdrojovém dokumentu: http://www.ff.jcu.cz/documents/10832/129399/v%C3%BDb%C4%9Brov%C3%A9+%C5%99%C3%ADzen%C3%AD+URO+2018+%C5%A1pan%C4%9Bl%C5%A1tina+II.pdf/3149c307-94e1-49c0-a3de-4db6bf7c42a8

Zdroj: http://www.ff.jcu.cz/documents/10832/129399/v%C3%BDb%C4%9Brov%C3%A9+%C5%99%C3%ADzen%C3%AD+URO+2018+%C5%A1pan%C4%9Bl%C5%A1tina+II.pdf/3149c307-94e1-49c0-a3de-4db6bf7c42a8