Přehled

Děkanka FF UHK vypisuje pro Katedru Filozofie a společenských věd FF UHK výběrové řízení na obsazení místa akademického pracovníka na pozici odborný asistent se zaměřením na didaktiku občanské výchovy a základů společenských věd (s titulem Ph.D.), výše úvazku 0,5. Termín nástupu 1. února 2019

Kompletní informace v dokumentu: https://www.uhk.cz/Download/?DocumentID=32284

Zdroj: https://www.uhk.cz/cs-CZ/UHK/Uredni-deska/personalni-vyberova-rizeni-a-souteze.aspx