Přehled

Děkan Lékařské fakulty MU vyhlašuje pro Chirurgickou kliniku FN Brno a LF MU výběrové řízení na pozici

Odborný asistent

s kratší týdenní pracovní dobou (úvazek 0,2)

 

Požadavky:

•     ukončené VŠ vzdělání v lékařském oboru, případně ekvivalentní vzdělání dosažené v zahraničí

•     ukončené specializační vzdělání v oboru chirurgie, cévní chirurgie
nebo ukončené doktorské studium v oboru chirurgie

•     schopnost samostatné pedagogické a vědecké práce vč. publikační aktivity

•     schopnost aktivní účasti na mezinárodní konferenci či odborném semináři vč. prezentace
výsledků výzkumu

•     aktivní znalost anglického jazyka

•     občanská a morální bezúhonnost

Pokračování na zdrojové stránce: https://www.muni.cz/o-univerzite/kariera-na-mu/volna-mista/42669

Zdroj: https://www.muni.cz/o-univerzite/kariera-na-mu/volna-mista/42669