Přehled

Děkan Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity vypisuje v souladu s § 77 zákona č. 111/98 Sb. výběrové řízení na obsazení pracovního místa odborný asistent / odborná asistentka pro Katedru hudební výchovy se specializací na dějiny hudby a hru na klavír.

Požadavky:

  • vědecká hodnost Ph.D. v daném nebo příbuzném oboru,
  • pedagogická praxe v oboru,
  • předpoklady k vědecké práci,
  • předpoklady k umělecké činnosti,
  • potenciál pro mezinárodní odborné/výzkumné aktivity (požadován seznam absolvovaných zahraničních konferencí, stáží, participací na projektech apod.)
  • aktivní znalost anglického jazyka.

Pokračování na zdrojové stránce: https://www.muni.cz/o-univerzite/kariera-na-mu/volna-mista/39030

Zdroj: https://www.muni.cz/o-univerzite/kariera-na-mu/volna-mista/39030