Přehled

Děkanka Přírodovědecké fakulty Ostravské univerzity vypisuje výběrové řízení na obsazení pracovního místa na Katedře chemie

Odborný asistent/odborná asistentka pro oblast didaktiky chemie

Předpokládaný nástup:

 • 1. září 2024 (případně dle dohody)

Předpokládaný úvazek:

 • 20 % (případně dle dohody)

Kvalifikační a další předpoklady:

 • vysokoškolské vzdělání III. stupně se zaměřením na didaktiku chemie
 • vědecké zaměření na didaktiku chemie
 • odpovídající publikační aktivita
 • zkušenosti s výukou chemických disciplín na SŠ nebo ZŠ výhodou
 • EU research level: R2 – Recognized
 • znalost angličtiny na úrovni B2

Popis pracovního místa:

 • zajištění výuky v bakalářských a navazujících magisterských studijních programech
 • vědecká a výzkumná činnost
 • příprava a řešení projektů
 • popularizace a propagace chemie jako vědy

Jazyk, ve kterém bude výběrové řízení vedeno:

 • český

Požadované dokumenty (v českém jazyce):

 • profesní životopis s přehledem dosavadní praxe a publikační činnosti
 • podepsaný souhlas se zpracováním osobních údajů
 • kopie dokladů o dosaženém VŠ vzdělání

Přihlášku do výběrového řízení obsahující všechny požadované dokumenty zašlete elektronicky na adresu personalni.prf@osu.cz nejpozději do 23. července 2024 (včetně).

První kolo výběrového řízení proběhne formou posouzení zaslaných materiálů. Do druhého kola budou pozváni pouze vybraní uchazeči. Děkanka fakulty je oprávněna bez uvedení důvodu výběrové řízení zrušit nebo nevybrat žádného z uchazečů.

Kontakt:

Ostravská univerzita
Přírodovědecká fakulta
personální oddělení

Bc. Lucie Malovcová
Chittussiho 10
710 00 Ostrava – Slezská Ostrava

e-mail: lucie.malovcova@osu.cz
telefon: 553 46 2107