Přehled

ázev pracovní pozice: akademický pracovník – odborný asistent
Předpokládaná mzdová třída: AP2
Obor a zaměření: anglofonní literatury
Úvazek: 0,75 (30 hodin týdně) na dobu určitou

Popis pracovní činnosti:

 • výuka úvodu do literárních studií v bakalářském programu a anglofonní a irskojazyčné poezie v magisterském programu; kontrola studia
 • vedení závěrečných prací, zejm. bakalářských a diplomových
 • vědecká publikační činnost
 • podíl na administrativní a organizační činnosti

Požadavky:

 • ukončené doktorské studium (titul Ph.D. nebo ekvivalent) v oblasti anglofonních literatur
 • zkušenost s výukou úvodu do literárních studií a anglofonních literatur na VŠ úrovni
 • publikační činnost v oblasti anglofonních literatur, včetně zahraniční
 • účast na mezinárodních konferencích v oboru
 • výborná znalost angličtiny a češtiny
 • znalost irského jazyka
 • dobré organizační a administrativní schopnosti

Předpokládaný nástup: 1. října 2019
Termín přihlášky: 31. března 2019

Náležitosti přihlášky

 • Přihláška-do-VŘ
 • životopis
 • přehled pedagogické činnosti
 • přehled publikační činnosti
 • přehled vědecko-výzkumné činnosti
 • kopie dokladů o vzdělání

Způsoby přihlášení:

 • Písemně poštou/osobně:
  Přihlášku se všemi přílohami zašlete poštou, nebo doručte osobně na adresu:
  Mgr. Hana Holubová, Osobní oddělení FF UK, nám. Jana Palacha 1/2, 116 38 Praha.
 • nebo e-mailem:
  Přihlášku se všemi přílohami zašlete emailem na adresu: hana.holubova@ff.cuni.cz

Komise může podle vlastního uvážení pozvat všechny nebo vybrané uchazeče k dalšímu kolu výběrového řízení, tedy k pohovoru nebo veřejné přednášce.

Ústav anglofonních literatur a kultur

Zdroj: https://www.ff.cuni.cz/2019/02/vyberove-rizeni-ze-dne-12-2-2019-ustav-anglofonnich-literatur-kultur-job-offer-12-february-2019-department-anglophone-literatures-cultures/