Přehled

Děkan Fakulty informačních technologií ČVUT vypisuje výběrové řízení na obsazení míst:

  • Odborný asistent / docent / profesor
    – 2 místa v oboru matematika na Katedře aplikované matematiky

Pokračování ve zdrojovém dokumentu: https://fit.cvut.cz/sites/default/files/PR/2018-06-11_fit_kam.pdf

Zdroj: https://fit.cvut.cz/sites/default/files/PR/2018-06-11_fit_kam.pdf