Přehled

Ústav informačních studií a knihovnictví

Název pracovní pozice: akademický pracovník – odborný asistent/docent
Hlavní odborné zaměření: informační věda
Předpokládaná mzdová třída: AP2
Úvazek: 0,5 (20 hod./týdně)

Požadavky:

 • absolvent doktorského studia oboru informační věda, mediální a komunikační studia, sociologie kultury nebo obdobné zaměření;
 • odborné zaměření na informační vědu, její teoretické aspekty, informační společnost, informační chování, mediální a komunikační studia;
 • znalost angličtiny minimálně na úrovni zkoušky B2+, vedení přednášky v anglickém jazyce (doložit v životopisu příkladem přednáškové činnosti); učitelská nebo lektorská praxe vítána;
 • vedení výuky v českém (případně slovenském) jazyce
 • zahraniční studijní či výuková zkušenost vítána;
 • výzkum (doložit vlastními publikačními výstupy, přehledem projektů/grantů)

Předpokládaný nástup: 1. září 2018 nebo 1. října 2018
Termín přihlášky: 31. července 2018


Náležitosti přihlášky:

 • profesní životopis,
 • přehled praxe,
 • přehled vědecké, pedagogické a publikační činnosti,
 • kopie dokladů o vzdělání, případně s českým překladem.
  Při osobním pohovoru bude komise požadovat výhradně originály dokladů o vzdělání.

Způsoby přihlášení:

 • Písemně poštou/osobně:
  Přihlášku se všemi přílohami  zašlete poštou, nebo doručte osobně na adresu: Mgr. Hana Holubová, osobní oddělení FF UK, nám. Jana Palacha 1/2, 116 38 Praha
 • Nebo e-mailem:
  Přihlášku se všemi přílohami zašlete emailem na adresu hana.holubova@ff.cuni.cz.

Komise může podle vlastního uvážení pozvat všechny nebo vybrané uchazeče k dalšímu kolu výběrového řízení, tedy k pohovoru nebo veřejné přednášce.

Zdroj: https://www.ff.cuni.cz/2018/06/vyberove-rizeni-ze-dne-18-5-2018-ustav-informacnich-studii-knihovnictvi-job-offer-18-2018-institute-information-studies-librarianship/